Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Einde uitkering

Als u een betaalde baan hebt gevonden waarmee u meer verdient dan de hoogte van uw uitkering, vervalt uw recht op een uitkering. Dat spreekt vanzelf. Maar ook in andere gevallen komt u niet langer in aanmerking voor een uitkering.

Uw recht op een uitkering op grond van de Participatiewet vervalt bijvoorbeeld:

  • als u gaat samenwonen met een partner die voldoende inkomsten heeft;
  • als u een erfenis, schenking of geldprijs ontvangt, waardoor u meer vermogen hebt dan u met een bijstandsuitkering mag hebben;
  • als u recht hebt op een andere uitkering, zoals een WW-uitkering
  • als u voldoende inkomsten uit arbeid heeft.

AOW-pensioen

Als u 65 jaar wordt en recht heeft op een volledig AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank, wordt uw uitkering beëindigd. Krijgt u een gedeeltelijk AOW-pensioen, dan blijft u mogelijk recht houden op een aanvullende bijstandsuitkering. De Sociale verzekeringsbank onderzoekt of u recht heeft op aanvullende bijstand en betaalt die ook aan u uit.

Verhuizing

Als u verhuist naar een andere gemeente wordt uw uitkering beëindigd. U moet dan in de nieuwe gemeente opnieuw bijstand aanvragen als u geen of een te laag inkomen hebt.

Overige situaties

In ernstige gevallen kan uw uitkering ook beëindigd worden, bijvoorbeeld als blijkt dat u hebt gefraudeerd, of als u verplichtingen of afspraken met de afdeling WS niet nakomt. Ook als u een gevangenisstraf moet uitzitten, wordt uw uitkering beëindigd.

Beëindiging doorgeven op SMF

Als uw uitkering beëindigd kan worden moet u altijd het status-mutatieformulier (SMF) over de laatste maand inleveren. Zo hebben wij een controle dat de voorgedrukte gegevens juist zijn. Mochten ze niet juist zijn kunt u ze wijzigen/ aanvullen. Zo kunt u erop vermelden als u bent gaan samenwonen of bent gaan werken.

Of zoekt u? Gerelateerde links: