Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Peter van Zutphen ontvangt zilveren erepenning

Peter van Zutphen, die bijna 20 jaar lang wethouder voor met name (delen van) het sociaal beleid in Heerlen is geweest, heeft vrijdag 27 oktober 2023 de zilveren erepenning van de gemeente Heerlen ontvangen.  Zijn jarenlange inzet op het gebied van welzijn, zorg, jeugd en armoedebeleid zijn voor het college aanleiding voor deze uitreiking.

Onder verantwoordelijkheid van wethouder van Zutphen is er op sociaal gebied heel veel bereikt in Heerlen. In de Lokale Monitor van de FNV is Heerlen zelfs een keer uitgeroepen als sociaalste gemeente van Nederland.

Armoedebestrijding

De bestrijding van armoede, is voor Peter van Zutphen altijd erg belangrijk geweest. Om met zijn eigen woorden te spreken: “er is nog veel armoede, maar in de landelijke 'lijstjes' doen we het veel beter.” Onder zijn verantwoordelijkheid is veel geïnvesteerd in armoedebestrijding, o.a. door middel van gerichte subsidies aan organisaties die activiteiten uitvoeren om de gevolgen van armoede actief tegen te gaan zoals de Stichting Leergeld maar ook Caritas 045. Recentelijk heeft hij zich sterk gemaakt voor het uitkeren van de energietoeslag aan de inkomensgroep tussen de 120% en 130% van het sociaal minimum; dit in afwijking van de landelijke regeling waar alleen de groep tot 120% tegemoet wordt gekomen.

Investeren in zorg

Onder verantwoordelijkheid van Peter van Zutphen is er in Heerlen ook een ‘eigenwijze’ aanpak rond de zorg - samenwerking in plaats van concurrentie – tot stand gekomen. “We hebben laten zien dat investeren in zorg loont; voor de mensen, voor de stad als geheel én ook financieel”, aldus Peter. Verschillende gemeenten in het land hebben Heerlen al bezocht om te leren van onze successen op dit vlak.          

Vroegere drugsproblematiek sterk afgenomen

Wethouder van Zutphen heeft zich ook enorm ingespannen om de vroegere drugsproblematiek tot veel lagere niveaus terug te brengen waarbij ook nadrukkelijk oog was voor de zorgkant van deze problematiek. Tijdens zijn vorige periode als wethouder is onder zijn regie onder andere de nieuwe Dag- & Nachtopvang het Gasthuis geopend met als belangrijkste verandering, de verbeterde privacy voor de cliënten.

Verder als raadslid

Ook na zijn wethouderschap blijft Peter van Zutphen zich inzetten voor zijn stad, maar dan als raadslid voor de SP. Hiermee geeft hij uitvoering aan de verkiezingsbelofte van 2022.

Datum nieuwsbericht

30 oktober 2023

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.