Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Europees onderzoekstraject Ouderen

In 2019 is in Heerlen de aftrap gegeven voor een Europese onderzoekstraject ouderen. We leiden dit nieuwe URBACT-traject, waaraan nog 9 andere Europese steden meedoen. Het traject heeft betrekking op de inzet van Social Impact Bonds. Hierbij werken publieke en private partijen samen aan een maatschappelijk thema. Heerlen wil vooral onderzoeken welke ideeën en mogelijkheden er zijn om de kwetsbaarheid en zorgbehoefte van ouderen te voorkomen. Heerlen krijgt een EU-subsidie van € 56.680,80 om de kosten van dit onderzoeks- en kennisdelingstraject te dekken.

Van elkaar leren in Europa

Heerlen gaat in het URBACT-traject samenwerken met grote steden zoals Aarhus (Denemarken) en Zaragoza (Spanje), maar ook met een aantal kleine steden die al specifieke ervaring hebben met een Social Impact Bond of steden met een sterke vergrijzing en een mijnverleden. Elke stad heeft een eigen thema waarbinnen de werking van de Social Impact Bonds wordt onderzocht. Heerlen gaat zich vooral richten op de redzaamheid van ouderen met als doel eenzaamheid voorkomen. Via deze subsidie kunnen de gemeenten in elkaars keuken kijken. Dat is een kans, die we graag aangrijpen. Zo leren we van elkaar en kunnen we er in Heerlen ook ons voordeel mee doen.

Social Impact Bond

Een Social Impact Bond (SIB) is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen waarbij financiers investeren in de aanpak van een sociaal probleem, in plaats van de overheid. Aan het eind van een SIB-traject meet een onafhankelijke partij of de gestelde doelen zijn behaald. Is dat niet gelukt, dan zijn de investeerders hun geld kwijt. Als het project een succes is, betaalt de overheid de investeerders terug met rendement. De overheid betaalt dus pas terug als en nadat er vooraf afgesproken resultaten zijn behaald, waardoor de risico’s voor de overheid minimaal zijn en worden verschoven naar de financiers en mogelijk uitvoerende dienstverleners. Het rendement voor de financier bestaat hierin dat de overheid het gefinancierde bedrag terugbetaalt plus een vooraf overeengekomen extra deel van de gerealiseerde besparing.

logo EU Urbact

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.