Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Extra maatregelen tegen hoge energieprijzen voor inwoners in Heerlen

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Nu de nood hoog is en de winter in aantocht, wil Heerlen niet langer wachten en al in 2022 eigen middelen aanboren om meer huishoudens financieel te ondersteunen. Daarom vraagt het college de gemeenteraad van Heerlen in te stemmen met het voorstel om aan de groep inkomens tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm ook de energietoeslag van 800 euro uit te keren.

De huishoudens die eerder € 800 energietoeslag hebben ontvangen, krijgen deze week daar bovenop € 500 uitbetaald. In juli heeft het kabinet besloten het eerdere bedrag op te hogen naar € 1.300. Het betreft de huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Extra maatregelen voor inwoners net boven inkomensgrens

Om ook tegemoet te komen aan de inwoners die net boven de vastgestelde inkomensgrens zitten, en waarschijnlijk in vergelijkbare mate te maken hebben met de enorm gestegen energieprijzen, gaat Heerlen aan deze groep € 800 uitkeren. Het gaat specifiek om de inkomens tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm.

Daarnaast wil Heerlen ook de inwoners die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag, omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, extra ondersteunen. Om die reden worden de regels rondom individuele bijzondere bijstand voor de energiekosten aangepast. De inkomensgrens hiervan wordt opgetrokken tot 130% van de bijstandsnorm. Hierdoor kunnen meer inwoners een vergoeding voor hoge energiekosten krijgen vanuit de bijzondere bijstand.

Overige steunmaatregelen

Heerlen ziet zich genoodzaakt om nú deze maatregelen te nemen omdat de meeste steunregelingen vanuit de Rijksoverheid pas vanaf 2023 gelden. Naast deze financiële tegemoetkoming blijft Heerlen ook inzetten op een breed pakket aan bestaande maatregelen. Diverse instanties worden gesubsidieerd op het gebied van armoedebestrijding. Zo wordt in november, net als voorgaande jaren, opnieuw gratis een winterkleding pakket verstrekt aan kinderen van bijstandsgerechtigden.

De gemeenteraad van Heerlen vergadert 19 oktober over het voorstel van het college om aan de groep inkomens tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm ook de energietoeslag van 800 euro uit te keren.

Datum nieuwsbericht

7 oktober 2022

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.