Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Geluidsniveaus Heerlen in kaart

19 september 2017 Het lawaai van wegverkeer is in Heerlen afgenomen ten opzichte van vijf jaar geleden. Dat blijkt uit de derde serie van EU geluidsbelastingkaarten die het college op 29 augustus 2017 heeft vastgesteld. Hierop wordt de geluidsbelasting aangegeven die wordt veroorzaakt door wegverkeer, trein en industrie bij woningen of scholen. De kaarten geven de situatie in 2016 aan en worden samengesteld met andere gemeenten in Parkstad.

In 2007 zijn voor de eerste keer geluidskaarten gepubliceerd van Heerlen. Nu, tien jaar later, is er in Heerlen ongeveer 5% minder geluidsbelasting van wegverkeer gemeten ten opzichte van vijf jaar geleden. Dit kan te maken hebben met stillere wegdekken, minder verkeer, veranderingen in de infrastructuur of het aanpassen van de snelheid.

Verplichting EU

De Europese Unie verplicht de aangesloten landen om te zorgen voor één uniform systeem voor het weergeven van de geluidsbelasting. Ook RWS en Prorail stellen kaarten op voor de geluidbelasting vanwege de rijkswegen en spoorwegen.

Wat kunt u zien op de kaarten?

Op de kaarten is aangegeven hoe hard of hoe zacht het geluid is in Heerlen. Er zijn kaarten die het gemiddelde geluidsniveau over de hele dag aangeven of in de nacht. De kaarten laten voor Heerlen op een aantal plekken hoge geluidsbelastingen zien. Dat geldt met name voor straten met druk verkeer, zoals bijvoorbeeld de Looierstraat of Akerstraat Noord.

Maatregelen

Met behulp van de geluidskaarten moeten we van Europa op een rij zetten welke maatregelen ingezet kunnen worden om geluidshinder aan te pakken. Deze inventarisatie wil het college voor de zomer van 2018 klaar hebben.

Geluidsbelasting checken?

De geluidbelastingkaarten liggen ter inzage bij de informatiebalie in het stadhuis vanaf 11 september 2017. U kunt ook online het geluidsniveau checken op de website icinity.nl.

snelweg