Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Gemeente Heerlen en zorgverzekeraar CZ starten preventie-coalitie

6 december 2018 De gemeente Heerlen en zorgverzekeraar CZ zijn in Heerlen gestart met een zogenaamde preventie-coalitie. Door dit samenwerkingsverband willen gemeente en CZ via preventie bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van haar inwoners. Ook moet de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Uiteindelijk hopen de partners tot een betere betaalbaarheid van de medische zorg en ondersteuning voor inwoners te komen. Het ministerie van VWS ondersteunt deze samenwerking en verstrekt subsidie voor de preventie-coalitie.

Gezondheid Mijnstreek moet beter

Inwoners in de Mijnstreekregio voelen zich van alle Nederlanders het minst gezond. Ook zijn de zorgkosten in dit gebied erg hoog. Tot 2040 wordt de situatie door de krimp en vergrijzing er niet beter op. Om deze probleemsituatie in de Mijnstreek te keren, is samenwerking tussen de zorgorganisaties en gemeenten, maar ook met bedrijven en onderwijs nodig. Er is namelijk een sterke relatie tussen gezondheid, de organisatie van zorg en ondersteuning, én de hiermee gemoeide kosten. Samenwerking is nodig om de verschillende systemen van de diverse partners op elkaar af te stemmen en in te richten.

Samenwerking voor betere gezondheid

Onder de vlag MijnZorg in Oostelijke Zuid-Limburg werken de huisartsen, ziekenhuis en vele andere zorgverleners al enkele jaren met Burgerkracht Limburg en zorgverzekeraar CZ aan innovaties op het gebied van o.a. zorg in de laatste levensfase en verplaatsing van laag complexe ziekenhuiszorg naar de huisarts. Ter versterking van de samenwerking is in november de preventiecoalitie ‘Samen voor Heerlen’, op initiatief van CZ en de gemeente Heerlen, gestart. Samen willen deze partners de gezondheid en de vitaliteit van de inwoners in OZL verbeteren. Wethouder Welzijn Peter van Zutphen is groot voorstander van de samenwerking tussen en mét partijen in de zorg: “Willen zorgverzekeraar en gemeente samen stappen kunnen zetten, dan is een gezamenlijke afstemming tussen de zorg die de zorgverzekeraar biedt en de gemeentelijke zorg, de Wmo, nodig; samenwerking met de professionals die het beste weten welke zorg nodig is, is hierbij heel belangrijk”.

Gemeente en CZ inventariseren samen met de organisaties, Burgerkracht en professionals de komende maanden welke preventieve activiteiten er al zijn én op welke terreinen er verder in de komende tijd actie ondernomen kan worden.

Preventiecoalitie