Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Gemeente wil meer evenwicht op kantorenmarkt

23 mei 2017 Het college van B&W heeft de Kantorennota 2017 vastgesteld. Met de nieuwe aanpak wil de stad actiever sturen op een gezonde kantorenmarkt. Door samenwerking met verschillende marktpartijen moet vraag en aanbod op de kantorenmarkt beter in balans komen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Door aankoop van Schinkelkwadrant-Zuid en door aankoop, sanering en sloop van het huidige stadskantoor en de tijdelijke huisvesting aan de Putgraaf 188 haalt de gemeente ruim 25.000 m2 kantoor uit de markt.

Heerlen is dè kantorenstad van Parkstad Limburg, met een breed en gevarieerd aanbod aan kantoren. Ook heeft stad veel financiële, administratieve en informatieve dienstverlening. Op de Smart Services Campus werken instellingen voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen op het gebied van slimme diensten. 

Mismatch

De kantorenmarkt is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Een andere manier van werken, schaalvergroting, fusie- en concentratieprocessen leidden tot een afname van vierkante meters. Daardoor staan veel kantoren leeg. Aan de andere kan is er steeds meer vraag naar kantoren van een betere kwaliteit. Deze mismatch tussen vraag en aanbod wil de gemeente beter in evenwicht brengen. 

Aanpak

De voorgestelde aanpak bestaat uit twee sporen. Aan de ene kant wil de gemeente de vraag naar kantoorruimte stimuleren, onder meer in nauw overleg met makelaars en andere marktpartijen. Dit gebeurt onder meer vanuit het Ondernemershuis. De nadruk ligt daarbij op het gebied van de smart services. Daarnaast is er een traject waarbij duidelijk wordt waaraan de markt nog behoefte heeft. Zo kunnen bestaande kantoren worden gesloopt of gerenoveerd. Bij nieuwe vestigingen wordt kritisch gekeken naar aantallen vierkante meters en de plaats van vestiging. 

Met de nieuwe Kantorennota speelt Heerlen in op de uitgangspunten van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Daarin werken alle Zuid-Limburgse steden samen aan een gezamenlijke visie voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Heerlen is aangewezen als één van de kantorensteden van Limburg.