Gemeentelijke belastingaanslag valt binnenkort in de bus

13 februari 2020 In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2020. Dit is een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen.

Heeft u een account op MijnOverheid.nl?

Dan ontvangt u het aanslagbiljet online in uw Berichtenbox.

Samenwerking tussen 27 gemeenten en Waterschap

U ontvangt de belastingaanslag van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Regel het online

Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk op uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. Daar logt u in met uw DigiD. U kunt op uw persoonlijke pagina het volgende doen: 

  • Uw aanslagen raadplegen.
  • Uw rekeningnummer wijzigen.
  • Een machtiging afgeven.
  • Een bezwaarschrift indienen.
  • Het taxatieverslag inzien.
  • Een kwijtschelding aanvragen.
  • Een persoonlijke vraag stellen.

Vragen & antwoorden

Op www.bsgw.nl vindt u veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Wilt u liever telefonisch contact? Houd dan rekening met wachttijden of bel enkele dagen nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. U heeft daarbij uw burgerservicenummer (BSN) nodig. Kijk voor meer informatie op www.bsgw.nl.

Belastingaanslag valt binnenkort in de bus