Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Buitenring Parkstad Limburg

De Buitenring is een ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen deel van uitmaken. Het is een autoweg die bestaat uit twee rijbanen van elk twee rijstroken. De Buitenring vermindert het verkeer door de woonkernen van Heerlen. En de woonkernen, bedrijven en attracties in de regio zijn beter te bereiken.

De Buitenring Parkstad Limburg heeft een duidelijk doel: zorgen voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden ontlast. Dat is goed voor de leefbaarheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen en verbetert de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied.

De maximale snelheid buiten de bebouwde kom wordt 100 km per uur, met uitzondering van de trajecten door de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Hier is de maximumsnelheid 80 km per uur.

Samen met de aanleg van de Buitenring zijn ook de provinciale wegen N298, N299 en N300 verbeterd. Zo is een fijnmazig wegennet ontstaan, met een hoogwaardige verbinding rond de regio en een goede aansluiting op de hoofdwegen binnen Parkstad, zoals de Binnenring Parkstad. En zijn woonwijken, bedrijven en toeristische attracties in de regio beter te bereiken.

Meer informatie vindt u op de website van Buitenring Parkstad Limburg.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.