Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Operatie Hartslag

Vroeger stond Heerlen bekend als een stad met drugsoverlast in de binnenstad en rond het station. Operatie Hartslag heeft hier verandering in gebracht.

De drugsbekendheid in de jaren '90 trok dealers, runners en drugstoeristen uit andere steden en Duitsland. Inmiddels is dit verleden tijd, dankzij de start van Operatie Hartslag in 2001. De aanpak geniet nationale bekendheid.

Combinatie zorg en harde aanpak

Het project Operatie Hartslag was een combinatie van repressie en preventie. Dat wil zeggen hard optreden tegen drugsoverlast, maar ook zorgen voor opvang en begeleiding van Heerlense verslaafden. Het project waarin de gemeente nauw samenwerkte met maatschappelijke instanties, overheid, politie en justitie. boekte veel succes. Zo kwam er cameratoezicht in het centrum, verdubbelden we de schoonmaakfrequentie in het stationsgebied, ontwikkelden we een zorgpassensysteem en kwam er voor hen dag- en nachtopvang voor verslaafden uit onze eigen regio .

Voorbeeldproject andere gemeenten

De overlast in het centrum van Heerlen is sinds 2005 teruggebracht en de projectaanpak wordt  ook in andere wijken gebruikt. De combinatie van harde aanpak en zorg bleek zo succesvol, dat landelijk vele steden onze aanpak wilden volgen. 
Lees voor meer informatie het evaluatierapport van professop P. Tops over Operatie Hartslag (download pdf), dat nogmaals het succes van onze aanpak onderschrijft.

Door op ingeslagen weg

We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat de bereikte effecten blijvend zijn. Daarom gaan we op de ingeslagen weg verder.

foto van terras Pancratiusplein

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.