Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Heerlen en Kerkrade starten project tegen illegale hennepteelt

22 januari 2019 Heerlen en Kerkrade starten samen een project om de georganiseerde criminaliteit, en meer specifiek de illegale hennepteelt, te bestrijden.

Daarin worden op grote schaal loodsen, containers, bedrijfsgebouwen en opslagplaatsen gecontroleerd, niet alleen op bedrijventerreinen maar op het hele grondgebied van de gemeenten. Na verloop van tijd wordt het project uitgebreid tot alle Parkstad gemeenten.

Hennep en synthetische drugs worden op veel plekken geproduceerd

Criminelen gaan hierbij steeds creatiever te werk. Er is landelijk veel aandacht voor productielocaties in agrarische gebieden, waar een groot aanbod is van leegstaande stallen en boerderijen. Maar ook in stedelijk gebied worden op industrieterreinen en zelfs midden in woonwijken grootschalige productielocaties ontdekt. Alleen al in Kerkrade en Heerlen werden sinds 2014 meer dan 700 waarschuwingen uitgereikt en panden gesloten. Het echte aantal productielocaties is waarschijnlijk nog veel hoger. Want tot nu toe worden panden alleen door de politie gecontroleerd als er sprake is van een concrete verdenking.

Gemeenten gaan systematisch grote aantallen panden controleren

In dit project blijven de controles niet meer beperkt tot panden waar een verdenking is. Doel is alle (bedrijfs)gebouwen te controleren die redelijkerwijs geschikt zijn voor ondermijnende hennepteelt. Ook is het niet de politie, maar de gemeenten die de panden gaan controleren. Daarbij bekijken de handhavers of de verschillende locaties (loodsen, bedrijfsgebouwen, etc.) conform het bestemmingsplan in gebruik zijn. Deze controles gaan op grote schaal plaatsvinden en gebeuren in nauwe samenwerking met politie, OM en RIEC. Dit betekent dat als een hennepplantage wordt aangetroffen niet alleen de gemeente overgaat tot bestuursrechtelijke maatregelen, maar dat (waar mogelijk) ook strafrechtelijk zal worden ingegrepen.

Het project past binnen de landelijke bestrijding van georganiseerde criminaliteit

Het kabinet heeft 100 miljoen budget beschikbaar gesteld om de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit de komende jaren te intensiveren. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de regio's en landelijke partners gevraagd concrete plannen en projecten hiervoor in te dienen. Namens de gemeenten en regionale partners in Limburg heeft het RIEC Limburg een regionaal versterkingsplan ingediend. Het project in Heerlen en Kerkrade past in dit plan. Hiervoor is voor de komende drie jaar ruim €1.5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het landelijke ondermijningsfonds. Dit geld wordt gebruikt om ongeveer 8 personen aan te trekken voor de intensieve controles.

Bij succes wordt het project uitgebreid

Het project start in de loop van 2019, nadat het extra personeel aangetrokken is, onder de naam #HAP (Hennep Aanpak Parkstad). Op basis van de opgedane ervaringen zal het na ongeveer een jaar worden uitgebreid naar alle andere Parkstad gemeenten.

 afbeelding wietplant