Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Heerlen kan verder met Wmo-beleid

29 mei 2018 De uitspraak van de rechter in de zaken van twee bezwaarmakers verandert weinig in de Heerlense aanpak van de Wmo. Voor de meeste mensen verandert er namelijk helemaal niets.

De rechter heeft twee inwoners die een beroep instelden tegen de afwijzing van een PGB-aanvraag door de gemeente Heerlen, in het gelijk gesteld. De rechter heeft bepaald dat in deze twee zaken de Wmo-ondersteuning door Stand-By maatwerk is, omdat deze werd afgestemd op de individuele aanvrager. Ook het onderzoek voorafgaand aan de toegang tot de begeleiding van de burger is te diepgaand waardoor er sprake is van maatwerk.

"In principe zie ik het als een erkenning en een compliment dat de rechter in de uitspraak datgene dat wij aanbieden als 'algemene voorziening' kwalificeert als maatwerkvoorziening," aldus wethouder Peter van Zutphen.

"Bij de invulling van de Wmo-ondersteuning stellen we in Heerlen samen met Stand-by de inwoner centraal. Dat we daarbij met de mensen in gesprek gaan om te achterhalen wat de aard van de problemen is en welke behoeften mensen hebben, is voor ons belangrijk om te komen tot de beste oplossingen voor inwoners met een behoefte aan ondersteuning. Samen met Stand-by kunnen we een goede, passende oplossing bieden. We constateren dat we de overgrote meerderheid van de mensen door onze aanpak passende hulp kunnen bieden. Voor hen verandert door deze uitspraak niets."

Door de uitspraak zal de gemeente Heerlen bij een beperkt aantal burgers, bij wie er discussie was over een PGB als alternatief, de aanvraag opnieuw bekijken.

Conclusie is dat gemeente Heerlen ondanks de uitspraak van de rechter kan doorgaan op de ingeslagen weg om samen met Stand-By de mensen met een behoefte aan ondersteuning op een goede manier te helpen.