Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Heerlens onderwijsproject geselecteerd als innoverend ‘beste idee’

6 september 2017 Een Heerlense pilot binnen de voor- en vroegschoolse educatie is geselecteerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsver-nieuwing (NRO) als innoverend praktijkproject. Heerlen is een van de vijf geselecteerde steden. Daarmee wordt de pilot in de komende drie jaar verder uitgewerkt en onderzocht door de Universiteit van Nijmegen. Met de pilot investeert gemeente Heerlen extra in het wegwerken van achterstanden onder peuters en kleuters.

Landelijke subsidie voor uitwerking en onderzoek naar effecten

De pilot ging in het schooljaar 2016/2017 van start binnen de Heerlense voor- en vroegschoolse educatie. De gemeente Heerlen betaalt de pilot en werkt samen met Peuterspeelzaalwerk Heerlen en onderwijsstichtingen INNOVO en MOVARE. Binnen de pilot hebben leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters van beide stichtingen elkaar in de klas geobserveerd en aan intervisie gedaan. Daarbij richtte men zich op verbetering van het onderwijs aan peuters en kleuters met taal- en ontwikkelingsachterstanden.

Heerlen bevindt zich als geselecteerde gemeente naast Amsterdam, Leiden, Dordrecht en Den Haag. Het NRO stelt voor drie jaar subsidie beschikbaar voor onderzoek naar de resultaten. In die tijd doet een onafhankelijk team van wetenschappers onderzoek naar de werking van de vijf geselecteerde innovatieve praktijkprojecten. Op woensdag 6 september trapt wethouder Jordy Clemens de driejarige termijn officieel af in een gezelschap van betrokken professionals.


Wethouder Jordy Clemens: “Heerlen mag trots zijn op deze nominatie. Ik zie het ook als erkenning voor onze extra inzet en aandacht voor jonge kinderen. Peuters en kleuters met een taalachterstand zijn kwetsbaar, lopen ook in andere vakken achter en belanden vaak aan de zijlijn. Wij willen juist dat kinderen zoveel mogelijk blijven meedoen met de anderen en hun mogelijkheden en kansen zo goed mogelijk benutten.”

Peuter en peuterspeelzaalleidster