Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Herhaalde oproep vacature Domeinmanager Inwoners

31 januari 2019 Dit is een herhaalde oproep voor de vacature Domeinmanagers Inwoners.

Gemeente Heerlen & ontwikkelingen

Gemeente Heerlen staat aan de vooravond van een reorganisatie. Er volgt een structuurwijziging van 14 afdelingen naar zes domeinen en een bestuursdienst.

Essentieel uitgangspunt bij de reorganisatie is het concern-denken: het denken en handelen vanuit een organisatie als geheel. Bovendien zijn de domeinmanagers volledig medeverantwoordelijk voor de besluitvorming die in het MT plaatsvindt. De domeinmanagers zijn primair verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie als geheel en vervolgens voor het functioneren van hun domein. Dit vraagt van het management dat er op gezamenlijke en slagvaardige wijze gedacht en gehandeld wordt vanuit het concernbelang.  

Tevens wil gemeente Heerlen een doorontwikkeling van de bedrijfscultuur, de toepassing van de Heerlense waarden: zoals sturen op vertrouwen, ruimte geven aan medewerkers en medewerkers inzetten op hun talenten. Hierbij geldt: ‘de goede persoon op de goede plek, op het juiste moment met de juiste instelling’. Een plattere organisatiestructuur bevordert de toepassing en realisatie hiervan. Daarnaast optimaliseert/bevordert het de samenwerking tussen bestuur en organisatie.

Men onderscheidt de volgende domeinen:

 • Economie
 • Ruimte
 • Maatschappij
 • Inwoners
 • Middelen
 • Organisatie

Ieder domein wordt aangestuurd door een domeinmanager, de bestuursdienst wordt aangestuurd door de algemeen directeur. De algemeen directeur (AD) vormt samen met de 6 domeinmanagers het Management Team. Dit MT geeft gezamenlijk leiding aan de organisatie. De AD is voorzitter van het MT en legt aan het college verantwoording af over het functioneren van de organisatie.

Heerlen is de centrumgemeente van de Parkstadregio. Heerlen wil nadrukkelijk die rol in de komende jaren verder ontwikkelen. We zoeken dan ook domeinmanagers die zowel op gemeentelijke, maar zeker ook op regionale schaal hun rol kunnen innemen.

Korte beschrijving domeinen

Inwoners (Vacant)

Alle zaken waarbij de burgers van de gemeente Heerlen direct contact hebben met de gemeente, vallen onder het domein Inwoners. Met het bijeenbrengen van deze taken in één domein, wil men voor de burgers een eenduidige benadering bereiken over alle onderdelen heen. Digitale ontwikkelingen gaan in de komende tijd hierbij een belangrijke rol spelen.

Middelen

In dit stafdomein zijn de bedrijfsvoeringstaken op het gebied van financiën, ict, e-dienstverlening en administratie verzameld.

Thema’s die hiertoe behoren zijn:

 • Burgerzaken
 • Schuldhulpverlening
 • Inkomen
 • KlantContactCentrum
 • IBD/Poort
 • Handhaving & Debiteuren
 • Uitkeringsadministratie, op termijn naar domein Cijfers en Debiteurenadministratie, op termijn naar domein Cijfers

Economie

Een van de hoofddoelstellingen van de gemeente is het versterken van de economie en arbeidsmarkt van de stad. In het domein economie zijn de taken van de gemeente verzameld die dit als onderliggende samenhang hebben.

Ruimte

In het domein Fysiek zitten de taken van de gemeente die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Hieronder zijn ook de onderwerpen opgenomen die vallen onder de nieuwe Omgevingswet.

Maatschappij

De maatschappelijke thema’s zoals volksgezondheid, sport, maar ook de thema’s rondom sociale veiligheid vinden we terug in het domein Maatschappij.

Organisatie

In dit stafdomein zijn de bedrijfsvoeringstaken zoals P&O, juridisch en communicatie bijeen gebracht evenals de secretaressepool en projectmanagement.

Bestuursdienst

Bij de bestuursdienst is ondergebracht: de concerncontroller, het bestuurssecretariaat, politiek bestuurlijke strategische advisering, programmamanagement, bestuurs-ondersteuning en externe lobby.

Ieder domein beschikt over 110 tot 200 medewerkers met daaronder een aantal teamleiders. De opsomming per domein is niet definitief en kan mogelijk worden verschoven. Voor alle domeinen geldt dat beleid en uitvoering op de verschillende terreinen zoveel mogelijk in het betreffende domein worden geplaatst.

Functie inhoud

De domeinmanager draagt verantwoording voor de uitvoering van de bestuurlijke ambities binnen het concern en specifiek binnen zijn domein, binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers van het domein.

Functie eisen

 • ervaring met het werken in een politiek/bestuurlijke context;
 • leiderschap gebaseerd op vertrouwen, ruimte geven aan professionals en optreden met een zakelijk karakter;
 • medewerkers inzetten op hun talenten;
 • heeft kennis van en affiniteit met de inhoud van het specifieke domein;
 • heeft ruime managementervaring;
 • aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 • gewend te acteren in een organisatie fors in ontwikkeling;
 • klantgericht en dienstverlenend;
 • innovatief en procesmatig sterk.

Opdracht

Vanuit gezamenlijkheid werken aan de maatschappelijke opgave. Dit geldt niet alleen voor de inhoud, maar ook voor de sturing en de processen. De domeinmanagers leggen op alle terreinen, voor zoveel als kan, de verbinding. Opereren als één team en weten elkaar te vinden waar nodig en mogelijk. Hierbij is hij/zij primair verantwoordelijk voor de thema’s binnen het ‘eigen’ domein en stimuleert waar mogelijk domein overschrijdende samenwerking. Ook stimuleert de domeinmanager de samenwerking tussen de thema’s binnen het domein.

Domein specifiek Inwoners

Voor dit domein is de kernopdracht om de gemeente Heerlen dichterbij de inwoner te laten komen. De individuele klant staat hierbij centraal. Leidraad is dat ieder contact met de gemeente belangrijk gevonden wordt en dat de dienstverlening wordt beleefd als professioneel, efficiënt en effectief. Dit betekent concreet dat de domeinmanager focus heeft op de kanalen waarlangs die contacten verlopen, én focus heeft op het dicht bij de inwoner blijven. Het klantproces als onderdeel van het totale dienstverleningsconcept wordt binnen dit domein en in gezamenlijkheid met de andere domeinen, geïnitieerd en geïmplementeerd. De domeinmanager coacht medewerkers om te denken in mogelijkheden en flexibel durven te zijn. Om leren door te vragen en de vraag achter de vraag te horen. De domeinmanager is samen met de andere domeinmanagers, mede aanjager en coach van de transitie om de buitenwereld naar binnen te halen. Een nieuwe mind-set die in de hele organisatie ingebed dient te worden. Dienstverlening, intern en extern, wordt hiermee een kerntaak van alle domeinen.

Algemene competenties/vaardigheden

 • omgevingsbewust: uitstekend gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen;
 • ondernemerschap: ziet kansen en weet deze te benutten;
 • verbindend vermogen: in staat relaties aan te gaan en mensen en inhoud te verbinden;
 • verantwoordelijkheid: staat voor zijn keuzes en handelingen en aanspreekbaar daarop;
 • visie: vraagstukken en oplossingen in een langer tijdsperspectief kunnen plaatsen;
 • teamplayer/samenwerken: samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel.

Voor alle domeinmanagers geldt dat ze samenwerkingsgericht en resultaatgerichtheid zijn. Energiek, gedreven en enthousiast. Staan open voor ideeën vanuit de omgeving. Denken proactief mee over de koers van de organisatie.

Domein specifiek

Energiek en gedreven persoon, dienstverlener pur sang. Focus op klantpatronen. Tevens bekend met en gevoel voor ICT in relatie tot dienstverlening. Coach en aanjager.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van domeinmanager is ingedeeld in schaal 15 met een salaris van maximaal € 99.000,- bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek.

Solliciteren

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Wilke, Algemeen Directeur / secretaris a.i. telefonisch te bereiken via de secretaresse mevrouw P. Magermans telefoonnummer 045 560 3935 en mevrouw S. Achterberg, Hoofd P&O, via de secretaresse mevrouw H. Aspers, (045) 5604727.

Heeft u belangstelling in de functie van domeinmanager dan kunt u uw sollicitatie middels een brief en cv vóór 11 februari 2019 kenbaar maken via de secretaresse van P&O; mevrouw H. Aspers, h.aspers@heerlen.nl.