Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Integraal Waterplan en Watertakenplan Heerlen 2020-2024

6 november 2019 Heerlen neemt maatregelen die ervoor zorgen dat het rioolstelsel, grondwater en oppervlaktewater (vijvers) in de toekomst goed blijven functioneren. De komende jaren investeert Heerlen jaarlijks € 2 miljoen in maatregelen om voorbereid te zijn op de klimaatverandering.

Heerlen neemt maatregelen voor de toekomst

Het Integraal Waterplan, dat het waterbeleid van de regio Parkstad omschrijft en het Watertakenplan Heerlen 2020-2024, dat het gemeentelijk waterbeleid beschrijft worden in november in de commissie en gemeenteraad behandeld.

Ook u kunt helpen: subsidie voor het afkoppelen van dak of inrit

Ook u kunt een bijdrage leveren tegen de klimaatverandering door het dak, inrit en achtertuin af te koppelen van het gemeentelijk rioleringsstelsel. De gemeente en het Waterschap Limburg geven een subsidie van € 10,- per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Kijk eens op www.waterklaar.nl voor tips in en rond uw woning. Op deze site staat ook het aanvraagformulier voor de afkoppelsubsidie.

Maatregelen klimaatverandering: regenwater loskoppelen van afvalwater

De komende jaren koppelen we bij rioolrenovatieprojecten en herinrichtings-projecten (bijvoorbeeld de pleinen in het centrum) verhard oppervlak af van het rioolstelsel. Schoon regenwater filtert in de grond en gaat niet meer met het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie. Het rioolstelsel krijgt dan meer ruimte om hevige buien te verwerken.

Meer ruimte voor water

Door projecten als Operatie Steenbreek (groen in de tuin, in plaats van steen), het afkoppelen van gemeente panden en de stimuleringsregeling groene daken en de waterbewust campagne, komt er meer ruimte voor water én groen.

Aanpak beken

Ook het oppervlaktewater in Heerlen pakken we aan. De afgelopen jaren is de Geleenbeek en de Caumerbeek voor een groot gedeelte opnieuw ingericht. Het ontbrekende stuk van de Caumerbeek tussen de Schaesbergerweg en Meezenbroekerweg is de komende jaren aan de beurt.

Samenwerking

De gemeente Heerlen neemt samen met de gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Beekdalen, Simpelveld, Voerendaal, het Waterschap Limburg, het Waterschapsbedrijf Limburg en het Waterleidingmaatschappij Limburg deel aan het samenwerkingsverband Regio Parkstad. Binnen dit samenwerkingsverband werken we aan het verhogen van de kwaliteit van de afvalwaterketen, het verminderen van de kwetsbaarheid en verlagen van de kosten. Het Integraal Waterplan en Watertakenplan Heerlen 2020-2024 is het resultaat van dit samenwerkingsverband en vormt één van de stappen op weg naar een verdergaande, structurele samenwerking binnen onze regio.