Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Klimaatatlas, ook voor bewoners

20 november 2019 Om in de toekomst het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van het veranderende klimaat werken alle gemeenten in Parkstad, het Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg samen in de campagne ‘waterklaar’. In de Parkstad Klimaatatlas hebben we de gevolgen van het veranderende klimaat in kaart gebracht.

Het klimaat verandert

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien, periodes van extreme droogte en extreem warm weer. Samen spelen we hierop in. Wij werken niet alleen maatregelen uit om diverse klimaatproblemen het hoofd te bieden. Ook werken we aan een goede informatievoorziening richting bewoners. Naast de webpagina waterklaar.nl/parkstad is de klimaatatlas daar een prachtig voorbeeld van.

Waarom een klimaatatlas?

In de klimaatatlas zijn gegevens verwerkt uit zogeheten klimaatstresstesten. Een Stresstest maakt inzichtelijk wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor een bepaald gebied. Met de test wordt informatie verzameld over locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte.

Deze gegevens maken wij graag openbaar. Alleen op die manier kunt u als bewoner zien wat de effecten zijn in uw omgeving en een gevoel krijgen bij de mogelijke gevolgen. We willen graag:

  • Bewoners informeren over de effecten van de klimaatverandering.
  • Bewoners bewust maken van het feit dat iedereen een steentje kan bijdragen en een eigen verantwoordelijkheid heeft om (een deel van) de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.
  • Een maatschappelijke discussie op gang brengen om zo te komen tot maatregelen die een veilige en prettige leefomgeving garanderen. 

Themakaarten

De klimaatatlas bestaat uit een aantal themakaarten die de verschillende gegevens weergeven. De thema’s zie u in het overzicht hiernaast.

Thema's Klimaatatlas