Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Koninklijke onderscheiding de heer J.M.W. (Jack) Gorgels

Brunssumer Jack (Jacobus Maria Wilhelmus) Gorgels heeft een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen uit handen van burgemeester Roel Wever. Dit gebeurde op vrijdag 10 september ter gelegenheid van zijn afscheid wegens pensionering op de receptie tijdens de BinnesteBuitendag van de woningcorporatie Stichting Weller Wonen te Heerlen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Jack Gorgels is sinds 1994 directeur van Stichting Weller Wonen te Heerlen en diens rechtsvoorgangers, een woningcorporatie actief in de Parkstadregio. De regio heeft jarenlang de gevolgen gevoeld van de sluiting van de mijnen in 1980, wat resulteerde in een achteruitgang van de leefbaarheid. Als bestuurder is hij verantwoordelijk voor volkshuisvesting in het algemeen, maar voor het realiseren en behouden van sociale huurwoningen in het bijzonder. De visie van Jack Gorgels betreft het niet enkel realiseren van woningaanbod maar ook het verbeteren van de leefbaarheid.

Leefbaarheid Heerlerheide

De wens om de leefbaarheid in het stadsdeel Heerlerheide van Heerlen te verbeteren, stamt al uit de jaren 90. Samen met woningcorporatie Weller, onder de zeer bezielende leiding van de heer Gorgels, ontwierp de gemeente Heerlen het Centrum van Heerlerheide. Waar de wijk Heerlerheide eerder aangemerkt zou worden als achtergebleven gebied, is nu een levendig kleinschalig centrum ontstaan met uitstekende, duurzame voorzieningen en een leefklimaat dat een verademing is voor de omgeving. Het centrum van Heerlerheide is in de periode 2006-2014 compleet vernieuwd. De winkels en woningen, straten en pleinen: alles is opgeknapt. Ook zijn er in het centrum voorzieningen bijgekomen, zoals een brede school met een basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en consultatiebureau. Een nieuw winkelhart met een parkeergarage en een eigentijds Corneliuspark. En aan het Corneliusplein is het culturele hart van de wijk Gen Coel gebouwd: een bijzondere plek voor ontmoeting, gezelligheid, cultuur én bedrijvigheid in een iconisch gebouw.

Inzet voor duurzaamheid

Tevens zet hij zich in op het gebied van duurzaamheid en voert hij een actieve lobby ten aanzien van duurzaamheidsdossiers. In 2003 stond hij mede aan de wieg van Heerlerheide Energie BV (onderdeel van het Mijnwater BV), een innovatief project voor warmtelevering dat zijn tijd ver vooruit was en inmiddels is uitgegroeid tot de belangrijkste drager van de noodzakelijke energietransitie binnen de Parkstadomgeving. In de voormalige mijngangen ligt de basis van wat nu een innovatief circulair energienetwerk is. Deze laagtemperatuurbron, die warmte maar ook koelte levert aan woningen, kantoren, winkels en industriële bedrijven, benut namelijk ook restwarmte uit de omgeving en zorgt bij minder vraag dat restenergie in daarvoor bestaande, ondergrondse gangen of energiecentrales met buffervaten wordt opgeslagen. Het complete centrum van Heerlerheide is aangesloten op het duurzame Mijnwaternetwerk.

De directeur van Mijnwater stelt in haar brief: "Voor deze majeure energietransitie heb je voorlopers nodig zoals Jack die bereid zijn een kar met in het begin maar 3 wielen te trekken. Dat is gelukt inmiddels heeft Mijnwater 4 wielen.".

Initiërende rol bij het project Maankwartier

Alsmede speelde de heer Gorgels een initiërende rol binnen het project Maankwartier, waarin de verloederde stationsomgeving te Heerlen een totale transformatie heeft ondergaan. Als grootste bouwproject van Europa dat door aardwarmte is verwarmd en het eerste project in Nederland waarbij het spoorbed werd overkluisd met een bebouwing, is het Maankwartier ronduit uniek en inmiddels een precedent geworden voor de aanpak van stationsomgevingen in de toekomst van ons land.

De heer Gorgels heeft dit project op zijn schouders genomen en op onnavolgbare wijze in ieder aspect van dit project gekoerst op maximale kwaliteit van leven, verblijf, woongenot, duurzaamheid en schoonheid. Hij heeft altijd het belang van het project voor de maatschappij onderstreept, maar daarbij niet de bedrijfsbelangen van Weller uit het oog verloren. Hij is hierin verder gegaan dan je normaliter van een directeur/bestuurder zou verwachten. Hij is met vele ministeries in debat gegaan om de ruimte te zoeken en te vinden die nodig was voor dit grote, innovatieve project. Hij stond gedurende het hele proces vooraan om afstemming te zoeken met gemeente, provincie, ontwikkelaars, architect,

ProRail en NS. Hij heeft de grenzen opgezocht van het voor corporaties wettelijk mogelijke en soms zelfs in overleg en overeenstemming op weten te schuiven ter lering en onderzoek van allen. Gesteld wordt dat zonder de inzet van Jack Gorgels het Maankwartier er niet was gekomen.

Activiteiten als vrijwilliger

Daarnaast ontplooit/ontplooide hij ook nog de volgende vrijwillige activiteiten:

  • 2006 – heden: voorzitter van het KWF collecte team afdeling Brunssum, bestaande uit 150 vrijwilligers
  • 2018 – heden: bestuurslid van de Stichting Filmhuis de Spiegel. Jack Gorgels begeleidt o.a. de werkzaamheden die verband houden met de nieuwbouw van twee zalen en de verbouw van het Royal-complex tot een volwaardig filmhuis. Daarnaast zet hij zich in als barmedewerker bij de tweejaarlijkse vrijwilligersavond
lintje

Datum nieuwsbericht

10 september 2021

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.