Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kwijtschelding schulden gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende.

Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Daarin kan de gemeente misschien ondersteunen. Heeft u vragen of bent u op zoek naar een luisterend oor ? De gemeente Heerlen heeft medewerkers bij wie u terecht kunt: 
Brigit van Kranenburg is bereikbaar via gemeente@heerlen.nl. Telefoon: 045-5605040.

Vooral over kwijtschelding van schulden krijgen we veel vragen. Om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te informeren hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.  

Is er al iets bekend over de afhandeling van private schulden? 

Het kabinet wil tot een oplossing komen voor private schulden van gedupeerde ouders. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Naar verwachting wordt de regeling na de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd. De exacte criteria moeten nog uitgewerkt worden, maar de kaders zijn als volgt:

  1. De overheid betaalt openstaande betalingsachterstanden en bijkomende kosten af voor de ouders en hun toeslagpartners.
  2. In principe lost de overheid reguliere (formele en informele) leningen niet af. Voorbeelden hiervan zijn hypotheken of leningen om bijvoorbeeld een auto of dakkapel te kopen af.
  3. Er komt een hardheidsclausule, zodat maatwerk mogelijk is, mochten ouders alsnog in een schrijnende financiële situatie zitten.

De schuldenaanpak is niet bedoeld als herstel van schade in het verleden, maar om gedupeerde ouders zo veel als mogelijk kans te bieden op een nieuwe start. Schulden die reeds afbetaald zijn vallen daarom niet onder de schuldenregeling.

Schulden (publiek en privaat) die het gevolg zijn van fraude, misbruik, of schadevergoeding zijn uitgesloten van kwijtschelding.

Ik zit niet in een MSNP/WSNP-traject, neemt desondanks de gemeente/de overheid ook (op den duur) mijn schuld over?

Om voor kwijtschelding van schulden in aanmerking te komen moet u aan de voorwaarden voldoen. Daartoe behoort niet, dat u in een wettelijk of minnelijk schuldsaneringstraject zit.

Wie kan mij helpen bij (het inventariseren van) mijn schulden?

Het kabinet heeft besloten dat er een speciaal loket komt waar u een overzicht van alle private schulden kunt inleveren. Dat zal waarschijnlijk pas na de zomer starten. Het is goed om alvast een overzicht te maken van uw openstaande schulden. We begrijpen dat het in sommige gevallen moeilijk is dit overzicht te maken. De gemeente kan u daar bij helpen.

Wanneer worden publieke schulden kwijtgescholden?

In juni 2021 is gestart met het kwijtschelden van publieke schulden. Ouders die gedupeerd zijn en al minimaal € 30.000 hebben gekregen, krijgen als eerste een brief. Hebt u tussen 26 mei en 30 juni € 30.000 gekregen, dan krijgt u deze brief 21/22 juli. Krijgt u later € 30.000, dan krijgt u de brief ook later.

Alle publieke organisaties sturen zelf een brief zodra ze uw schuld hebben kwijtgescholden. De organisaties sturen de brieven niet tegelijk. Het kan dus gebeuren dat een schuld bij de Belastingdienst eerder is kwijtgescholden dan een schuld bij DUO later is opgelost. Ook kan het zijn dat iemand anders eerder een brief krijgt van een organisatie dan u.

De volgende organisaties beginnen in juni 2020 met kwijtschelden:

◾Toeslagen
◾de Belastingdienst
◾Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
◾Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Begin juli volgen DUO, UWV, SVB, CAK, Gemeenten en Waterschappen.

De organisaties sturen dus zelf een brief zodra ze uw schuld hebben kwijtgescholden. Ze sturen deze brieven vanaf nu tot eind september. Het kan dus zijn dat iemand anders eerder een brief krijgt dan u. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. U krijgt vanzelf een brief.

Welke publieke schulden worden kwijtgescholden?

Schulden bij Belastingdienst en Toeslagen die wel en niet worden kwijtgescholden:

 
 

Wel*

Niet

Betalingsachterstanden bij alle belastingen die betaald moeten worden, zoals inkomstenbelasting en motorrijtuigenbelasting.

 

Bijkomende kosten, zoals boetes omdat er te laat is betaald.

 

Schulden bij Toeslagen.

 

Bijkomende kosten, zoals een naheffing van zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag.

 

Schulden die ontstaan zijn vóór 31 december 2020, maar in 2021 nog openstaan (bijv. openstaande belastingaanslag over 2020).

 

Schulden die zijn ontstaan na 1 januari 2021.

 

X

Alle schulden die voortkomen uit aantoonbare fraude, misbruik of strafbaar gedrag.

 

X

*Alleen schulden ontstaan tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 worden kwijtgescholden 

Worden al mijn private schulden kwijtgescholden (ook een lening bij de bank, een krediet, schuld bij zorgverzekeraar etc. ?)

De details moeten nog worden uitgewerkt, maar het gaat om betalingsachterstanden en extra kosten die hierdoor zijn ontstaan. Denk aan onbetaalde rekeningen en gemiste termijnen. En de opgelopen kosten voor het niet-betalen, zoals wettelijke rente en incassokosten.

We betalen niet uw hypotheek en andere ‘gewone’ leningen af. Denk aan leningen waarvan de betalingstermijnen in de toekomst liggen. Daar blijft u zelf verantwoordelijk voor.

Loopt u achter met betalingen, en zijn de kosten opgelopen, dan gaan we die voor u afbetalen. Maar toekomstige termijnen betalen we niet. Daar blijft u zelf verantwoordelijk voor.

Ook hier geldt dat schulden door fraude, misbruik, of schadevergoeding uitgesloten zijn.   

Ik heb gehoord over de kindregeling, waarbij kinderen van gedupeerden tevens voor hulp en een vergoeding in aanmerking komen, bestaat hier al meer informatie over?

Naast de compensatie van de ouder(s) wil het kabinet ook een financiële tegemoetkoming aan de kinderen van gedupeerden geven. Momenteel is het idee om dat per leeftijdscategorie te doen: 

 

Leeftijdscategorie

Tegemoetkoming

0 t/m 5 jaar

€ 1.500

6 t/m 11 jaar

€ 3.000

12 t/m 14 jaar

€ 4.500

15 t/m 17 jaar

€ 6.000

Vanaf 18 jaar

€ 7.500

Let op: dit staat nog niet vast. Een verdere uitwerking, een juridische toets en een uitvoeringstoets van de financiële tegemoetkoming zijn noodzakelijk.

Datum nieuwsbericht

22 juli 2021

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.