Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Landgraaf, Heerlen en Kerkrade op Dag van de Stad

21 oktober 2019 De gemeentes Landgraaf, Heerlen en Kerkrade zijn geselecteerd om een presentatie te geven tijdens het landelijke congres Dag van de Stad op 28 oktober in Den Haag. In deze presentatie besteden deze gemeentes aandacht aan verschillende initiatieven in Parkstad Limburg om samen met bewoners de leefomgeving te verbeteren en te vergroenen.

De presentatie van deze gemeenten gaat in op de manieren waarop in Parkstad Limburg wordt samengewerkt bij het verbeteren en vergroenen van de leefomgeving. Dit wordt gedaan vanuit de behoefte van de inwoners: wat is er nodig en hoe kunnen we daar samen invulling aan geven? De projecten die in de presentatie aan de orde komen zijn: ikgroenhet, Gebrookerbos, Stadslab Heerlen en Eygelshoven doet!. In totaal gaat het om ongeveer 400 gerealiseerde en ondersteunde initiatieven (van inwoners). 

Op maandag 28 oktober vindt in World Forum Den Haag de derde Dag van de Stad plaats. Tijdens dit landelijke congres met zo’n 2000 deelnemers zullen diverse innovatieve projecten en ideeën over stadsontwikkeling in brede zin worden gepresenteerd. Dit jaar dienden 250 mensen en organisaties voorstellen voor presentaties in. Een jury koos hieruit de voorstellen die tijdens het congres gepresenteerd zullen worden. Het gezamenlijke voorstel van de gemeentes Landgraaf, Heerlen en Kerkrade maakt hier deel van uit.

Meer informatie over het congres is te vinden op: https://www.dedagvandestad.nl/.