Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Leefstijl Heerlense kinderen gezonder

18 oktober 2017 Gezond leven, bewegen en het tegengaan van overgewicht bij jongeren staat al jaren hoog op de gezondheidsagenda van de gemeente Heerlen. In een onderzoek van de GGD zien wij dat de leefstijl van Heerlense kinderen gezonder is geworden. Op de Heerlense JOGG-scholen zijn de resultaten nog iets beter. Zo zien we dat overgewicht onder kinderen met circa 5% is afgenomen. Ook drinken kinderen vaker water in plaats van zoete dranken zoals frisdrank en ranja.

Heerlen zet JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)- aanpak voort.

Tussen 2015 en 2017 organiseerde JOGG-Heerlen (Jongeren op Gezond Gewicht) op zes basisscholen in Heerlerheide activiteiten die een gezonde leefstijl onder kinderen stimuleren. Daarnaast zien we dat scholen ook zelfstandig steeds meer aandacht besteden aan een gezonde leefstijl.

Verandering leefstijl

In de periode van 2013 t/m 2016 daalde het percentage 5-6 jarige kinderen met overgewicht van 13,4% naar 8,3%. Ook bij 10-jarigen daalde het percentage kinderen met overgewicht tussen 2013 en 2016 van 24,2% naar 19,7%. Dat blijkt uit metingen van lengte en gewicht door JGZ (Jeugdgezondheidszorg) verpleegkundigen.  

De JOGG-scholen én twee scholen zonder JOGG activiteiten (controlescholen) hebben meegedaan aan een leefstijl onderzoek naar sporten, bewegen, eten en drinken. Er zijn vragenlijsten uitgedeeld aan alle ouders van kinderen van groep 1 t/m 8. We zien dat JOGG-scholen de grootste stijging van water drinken laten zien (van 2,8 naar 3,4 glazen) en een afname van frisdrank, ranja en zoete melkdranken.  

Ook zijn kinderen- op zowel de JOGG- als de controlescholen- vaker fruit gaan eten in vergelijking met 2015. De toename in dagelijks fruit eten is het grootst bij de kinderen op JOGG scholen (40% naar 56%) waar fruit eten actief is gepromoot. Bovendien zijn kinderen op de JOGG-scholen ook meer porties fruit gaan eten dan kinderen op de controlescholen en voldoen ze vaker aan de aanbevolen hoeveelheden fruit door het Voedingscentrum.

JOGG-Heerlen zet voort

Genoeg reden voor de gemeente Heerlen om de JOGG-aanpak voor de komende drie jaar te verlengen. Bij de jongste kinderen zijn al initiatieven gaande, zoals Nijntjes Beweegdiploma voor kinderdagverblijven. Verder zijn er al circa 700 peuters die alleen water en fruit krijgen in de peuterspeelzaal. Dit vormt een goede basis om verder in te zetten op preventie bij deze jongste kinderen.

Bovendien willen we niet alleen de focus leggen op Heerlerheide maar de scope verbreden naar heel Heerlen. Alle scholen in Heerlen zijn dan ook welkom om gezonde leefstijl hoog op de agenda te zetten en aan te sluiten bij de JOGG-aanpak. Wethouder Jeugd, Jordy Clemens: “Met leerkrachten en ouders boeken wij mooie resultaten. Samen kunnen we dus écht zorgen voor een betere leefstijl voor kinderen.”

xx