Lokale Inclusie Agenda ‘Iedereen voor elkaar!’

8 juni 2020 De gemeente Heerlen en de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen, bestaande uit ervaringsdeskundigen, werken samen om de positie van onze bewoners met een beperking in Heerlen te verbeteren. Dat doen wij met de Lokale Inclusie Agenda met als titel ‘Iedereen voor elkaar!’ waarin onze ambities en doelen voor een inclusieve stad verwoord zijn.

VN-verdrag
Op 14 juli 2016 trad in Nederland het ‘VN-verdrag voor mensen met een beperking’ in werking. Een historisch moment, want dit verdrag legt de fundamentele mensenrechten van mensen met een beperking vast. De afgelopen jaren hebben we stappen gezet en nu ligt er een totaalplan, gemaakt in samenwerking met ervaringsdeskundigen, om de rechten en positie van mensen met een beperking te versterken.

Heerlen voor elkaar
Wethouder Adriane Keulen legt uit hoe belangrijk de aandacht is voor mensen met een beperking: ‘Het gaat over een omslag in ons beleid, in ons denken en ons doen. Gelukkig hebben we nu een aanzet gemaakt met een nieuwe beweging: de beweging naar een Heerlen dat voor iedereen toegankelijk is. Het begint allemaal met bewustwording met een oprechte motivatie om zaken ook echt anders te willen doen. We gaan ervoor en zullen er alles aan doen om het voor elkaar te krijgen. Hoe mooi zou het zijn, als iedereen gaat voor elkaar.'

Ambities
In ‘Iedereen voor Elkaar!’ is beschreven hoe de komende jaren concreet gewerkt wordt aan een inclusieve stad, maar ook hoe de gemeente Heerlen zelf het goede voorbeeld wil geven. Het principe van inclusie is ‘een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt’. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, iedereen is even belangrijk en een ieder kan meedoen. Alle inwoners van Heerlen moeten zich geaccepteerd voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook. ‘Leven met een beperking mag geen beperking zijn om te leven zoals je wilt. Daarom zijn wij blij met de Lokale Inclusie Agenda’, aldus John Erkens, Voorzitter Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen.

Concrete acties
Een van de concrete acties is vraag en aanbod van geschikte woningen en woonvormen voor mensen met een beperking in beeld te brengen. Zo kunnen we samen met bijvoorbeeld woningcorporaties keuzes maken voor een betere aansluiting van het aanbod op de vraag. Maar ook op het gebied van vrije tijd hebben we stappen gezet. Zo zijn er nu rolstoelvriendelijke wandelroutes in Heerlen. De eerste in en rond Molenberg is beschikbaar. De routebeschrijving is ook af te halen bij de VVV in het centrum van Heerlen of als download beschikbaar op de website van Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen.
Verdere speerpunten zijn onder meer:

  • vergroot toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen met een publieke functie
  • waarborg gelijke rechten in wonen en werken
  • zorg voor informatie die iedereen begrijpt
  • help eraan mee om mensen met een beperking zich zo normaal mogelijk kunnen verplaatsen
  • maak de openbare ruimte steeds beter toegankelijk
  • stimuleer sport en beweging
  • investeer in een inclusieve buurt
  • zorg voor meer toegankelijke horeca, winkels en bedrijven
  • zorg dat iedereen kan deelnemen aan de vele evenementen in Heerlen