Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Maaien langs beken en in regenwaterbuffersbuffers

12 juli 2019 Te veel begroeiing en slib op de oevers zorgt ervoor dat beken en regenwaterbuffers niet voldoende water kunnen verwerken. Dat kan leiden tot wateroverlast en in de zomer tot blauwalg, stank en vissterfte. Daarom is het nodig om op het juiste moment en op de juiste manier te maaien.

Per deel van de beek en of regenwaterbuffer bekijkt het Waterschap hoe dat het beste kan:

  • Machinaal of handmatig?
  • Hoe vaak?
  • Wanneer?
  • Wat wel en wat niet maaien?
  • Maaisel laten liggen of afvoeren?

Belangrijk daarbij is de hoeveelheid water die een beek of regenwaterbuffer moet kunnen verwerken, de bereikbaarheid de directe omgeving en eventuele bebouwing in de buurt. Zoveel mogelijk begroeiing wordt gemaaid, maar er blijven voldoende schuilmogelijkheden voor dieren en kwetsbare planten krijgen de ruimte om te groeien.

De in- en uitstromen van regenwaterbuffers worden minstens drie keer per seizoen gemaaid. Deze moeten daarom immers altijd open en schoon zijn. Afhankelijk van het begin van het groeiseizoen begint dit rond 1 mei. Een goede planning is belangrijk, maar bij bijzondere (weers)omstandigheden kan die veranderen. 

Het traject Meezenbroekerweg – Palemigerboord onderhoudt de gemeente Heerlen samen met het Waterschap. De gemeente de wandelpaden en het Waterschap alles binnen de rasters de regenwaterbuffers.