Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Meerjarig Bestuurlijk Programma (MBP)

Conform de financiële verordening gemeente Heerlen stelt de raad bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een Meerjarig Bestuurlijk Programma (MBP) voor de komende raadsperiode vast.

Het MBP is een nadere uitwerking van de uitgangspunten uit het vastgestelde coalitieakkoord ‘knokken met een glimlach’ en geeft antwoord op de vraag wat we de komende vier jaar willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten.

In het MBP staan per programma onze ambities geschetst. De voortgang in het realiseren van deze ambities zijn beschreven aan de hand van de kernthema’s. Ook is stil gestaan bij een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de stad. Per programma worden effect indicatoren vastgesteld voor het meten en het afleggen van verantwoording over de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid.

Download MBP 2019-2022 inclusief begroting 2019, Bijlagenboek, Begroting in 1 Oogopslag 2019  (download pdf) die in hetzelfde document is vastgelegd.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.