Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Middeleeuwse resten gevonden onder Pancratiusstraat

27 augustus 2019 Archeologisch onderzoek bij de sloop van enkele panden langs de Pancratiusstraat in Heerlen heeft resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd blootgelegd. De panden maken plaats voor de uitbreiding van Poppodium Nieuwe Nor en de realisatie van Urban studio’s.

Het terrein bevindt zich net buiten de grachten van het Middeleeuwse Landsfort Herle. In 2005 heeft archeologisch onderzoek op het ernaast gelegen terrein, bij de bouw van Poppodium Nieuwe Nor, ook al veel sporen en vondsten aan het licht gebracht. De verwachting dat op deze locatie nog meer interessante archeologische resten aanwezig zouden zijn, was dan ook groot en wordt nu bevestigd door het lopende archeologische onderzoek. 

Naast vondsten en grondsporen zijn ook oudere kelders en waterputten aanwezig in het gebied. Die werden voorafgaand aan de sloop in kaart gebracht door een bouwhistoricus, maar zijn nu ook ter plekke zichtbaar. Archeologen zullen deze resten verder onderzoeken en vrij leggen. Wethouder erfgoed Jordy Clemens: “Archeologisch onderzoek levert altijd nieuwe informatie op. Die kennis gaan we de komende jaren gebruiken om de ondergrondse wereld van Middeleeuws Heerlen voor iedereen zichtbaar te maken!” 

Het onderzoek zal niet alleen informatie geven over de stedelijke ontwikkeling van Heerlen vanuit het Middeleeuwse Landsfort Herle tot de stad die het vandaag is, maar ook over de leef- en eetgewoonten van de bewoners die door de eeuwen heen op deze plek gewoond hebben. 

In het kader van de met het Rijk gesloten Regiodeal zal er de komende jaren extra aandacht worden besteed aan het zichtbaar en beleefbaar maken van het middeleeuwse Landsfort Herle. Dat doen we onder meer door historische structuren opnieuw zichtbaar te maken bij de herinrichting van de openbare ruimte. 

De opgraving is komende woensdag en donderdag tussen 10.00u – 16.00u publiekelijk te bezichtigen. In het pand van het voormalige Sporthuis Diana aan de Pancratiusstraat 37 geven archeologen uitleg over de aangetroffen vondsten en het onderzoek.

Sloop Nor