Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nationale steun voor “Urban Living Lab” van Zuyd Hogeschool, gemeente Heerlen en maatschappelijke partners

Met een subsidie van 500.000 euro heeft minister OCW - Robbert Dijkgraaf - groen licht gegeven voor het programma City Deal Kennis Maken > Limburg Univer©ity. Binnen dit programma en onder regie van Zuyd Hogeschool gaan ca. 3.000 studenten van zeven onderwijsinstellingen de komende drie jaar in zogeheten Urban Living Labs aan de slag om wijken in Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Weert en Roermond toekomstbestendig te maken. Zij doen dit in samenwerking met woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties.

De toekenning van de rijkssubsidie volgt op bijdragen van regionale partners, waaronder de gemeente Heerlen. Eind vorig jaar besloot het college van Heerlen het programma City Deal Kennis Maken voor een periode van drie jaar te steunen met een bijdrage van 60.000 euro. In totaal is er voor deze periode 1,3 miljoen beschikbaar. 

City Deal Kennis Maken

Kern van het programma City Deal Kennis Maken is de brede samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om wijken toekomstbestendig en leefbaarder te maken. Deze samenwerking krijgt lokaal gestalte in Urban Living Labs in iedere aangesloten gemeente. In deze Labs ontwikkelen studenten, in samenwerking met partnerorganisaties, projecten rondom prangende vraagstukken die in de betreffende gemeente spelen.

Urban Living Lab Heerlen

De Urban Living Lab Heerlen zal zich onder andere buigen over een sociaal-rechtvaardige invulling van de energietransitie. Andere onderwerpen die op de agenda van het Heerlense Lab komen zijn de ontwikkeling van het circulair (ver)bouwen en slopen van woningen, en de aanleg van biodiverse ecologische routes die zowel mensen als dieren van en naar groengebieden begeleiden.

Door hier samen met studenten, gemeente, bewoners en andere lokale partners van Zuid Limburg aan te werken, versterken we de relaties hier in de stad en motiveren we onze studenten om met relevante maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken bezig te gaan.

Wethouder Casper Gelderblom is enthousiast over het programma: “In Heerlen geloven wij erg in dit soort samenwerkingsverbanden. De focus van het Heerlense Urban Living Lab sluit prachtig aan bij onze agenda op het gebied van energierechtvaardigheid, circulariteit, en een betere verbinding tussen natuur en samenleving. Zeker in kwetsbare buurten en wijken, zoals de focusgebieden van het Nationaal Programma Heerlen-Noord”.

Dr. Nurhan Abujidi, lector Smart Urban Redesign van Zuyd Hogeschool en sinds 2019 drijvende kracht achter CDKM in Limburg, sluit zich hierbij aan. “Door de opschaling van het programma zullen we meer impact hebben. Om oplossingen te bedenken voor stedelijke vraagstukken blijkt telkens dat samenwerking tussen studenten en maatschappelijke partners van groot belang is.”

Datum nieuwsbericht

9 mei 2023

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.