Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Nieuwe stap naar verbeterde jeugdhulp

13 maart 2018 Vandaag 13 maart 2018 start de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van Basishulp Jeugd van 2019 tot en met 2022 in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Door gezamenlijk Basishulp Jeugd in te kopen willen deze gemeenten komen tot betere en efficiëntere hulpverlening aan jeugdige zorgvragers. Een kwalitatief goed georganiseerde jeugdhulp vinden Heerlen, Landgraaf en Voerendaal erg belangrijk. Het verlenen van hulp die goed past bij het kind en het gezin én zo veel mogelijk vanuit de wijk, zijn verbeteringen die de gemeenten via een andere organisatie van de jeugdhulpverlening willen realiseren.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Jeugdhulp is belangrijk om kwetsbare jeugdigen optimale kansen op groei en ontwikkeling te bieden. Wij vinden het van groot belang dat het goed gaat met jeugdigen en hun gezinnen. Daarom willen wij kwalitatief goede hulp (blijven) bieden die de jeugdige en/of het gezin echt helpt. Dit ondanks het feit dat er vanuit het Rijk minder geld beschikbaar is voor de jeugdhulp. De stap die we nu zetten is volgens de drie gemeenten nodig om de jeugdhulp beter, efficiënter en toekomstbestendig in te richten. De juiste hulp aan kinderen en hun gezinnen, snel en op maat, nu en in de toekomst, staat daarbij voorop. 

Maatwerk in de buurt

Heerlen, Landgraaf en Voerendaal willen de hulpverlening verbeteren en hun inhoudelijke doelen realiseren. Daarbij willen we ook dat de schotten tussen bepaalde preventieve activiteiten en ambulante jeugdhulp verdwijnen. Daarom wordt een aantal preventieve activiteiten in deze aanbesteding meegenomen zoals het jeugd- en jongerenwerk. Deze brede benadering wordt ‘Basishulp Jeugd’ genoemd. We zien hierdoor veel kansen om meer maatwerk te leveren, dichter bij het kind en het gezin, waarbij zo veel mogelijk hulp wordt geboden vanuit de wijk. Ook is meer samenwerking met en tussen zorgaanbieders nodig en mogelijk.

Samenwerking met en tussen jeugdhulpaanbieders  

Om deze verbeteringen te realiseren is een andere organisatie van de hulpverlening nodig. Het zorgstelsel moet eenvoudiger, waarbij partnerschap tussen gemeenten en aanbieders de basis vormt. Dit vereist samenwerking met én tussen een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders. Er worden afspraken gemaakt rondom o.a. meerjarige financiering, waarbij één totaalbedrag, de zgn. lumpsum, voor de Basishulp Jeugd wordt afgesproken. Aan de hand van dit bedrag bieden de aanbieders die deel uitmaken van de contractpartij, jeugdhulp op maat, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en de schotten tussen het afzonderlijke aanbod verdwijnen. Hierdoor krijgen professionals meer ruimte om dat te doen wat echt nodig is. Op deze manier verwachten we meer grip te krijgen op de kwaliteit van de jeugdhulp en innovatie te stimuleren. Bijkomend effect is dat we verwachten ook de kosten beter te kunnen beheersen.

Aanbesteding TenderNed

Om te komen tot deze andere organisatie van de Basishulp Jeugd gaan Heerlen, Landgraaf en Voerendaal de ambulante jeugdhulp plus een aantal lokale preventieve  activiteiten per 2019 samen inkopen; via één integrale opdracht met daaraan gekoppeld één budget. Op 13 maart 2018 wordt de aanbesteding gepubliceerd op Tenderned Belangstellende organisaties kunnen zich via de aanbesteding inschrijven. In september 2018 is de nieuwe contractpartij bekend die vanaf 1 januari 2019 de Basishulp Jeugd gaat organiseren.