Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Nieuwjaarstoespraak: "De Heerlense manier"

10 januari 2017 Het nieuwe jaar is inmiddels alweer enkele dagen oud, dat laat onverlet dat ik u namens het gemeentebestuur van harte welkom heet op onze nieuwjaarsreceptie. Het afgelopen jaar was voor Heerlen een jaar waarin we opnieuw stappen hebben gezet in de versterking van onze stad.

Samen met de IBA en diverse partners is niet alleen het nieuwe centrumplan Urban Heerlen gepresenteerd, maar ook gelijk begonnen met de invulling ervan. Schinkel-Zuid en het stadskantoor worden aangekocht. Daarmee blijft het niet bij woorden, maar zijn er gelijk daden.
Economisch hebben we mooie resultaten weten te boeken: de Smart Services Campus werd geopend, Streetwise ging door met het vullen van leegstaande panden en de methode "de Beer" zorgde ervoor dat meer dan 120 Heerlenaren een nieuwe baan bij VDL NedCar kregen. Daarmee was Heerlen de grootste leverancier van Limburg.

Het cluster van medische logistieke bedrijven is verder versterkt. Meer dan 300 banen werden hier gecreëerd door de opening van Acist, de uitbreiding van Abbott en de bouwstart van het nieuwe distributiecentrum van Medtronic.

Op sociaal gebied werd in Hoensbroek een pilot Maatschappelijke Ondersteuning gestart waarbij de marktwerking in de zorg werd omgezet in samenwerking in de zorg. Er is meer ruimte voor de professional in de wijk. Voor de komende jaren wordt deze aanpak in heel Heerlen toegepast.

De regio Parkstad ontving de WTTC-award, de hoogste toeristische onderscheiding ter wereld en Heerlen werd gekozen tot evenementenstad van Nederland 2016.

Voor dit jaar zijn er echter nog steeds grote opgaven voor ons allen.

Dit jaar is opnieuw een transitiejaar waarin we op onze eigen Heerlense manier elke uitdaging aangaan.

De Heerlense manier. De Heerlense manier laat zich wat mij betreft kenmerken door een aantal zaken: lef, eigenwijs, vechten, samen en inhoudelijk voor onze stad en onze regio.

Lef omdat we onze nek uitsteken en zaken aanpakken. Het Urban concept is hier een prima voorbeeld van.
Eigenwijs omdat we uitgaan van onze eigen kracht.

Vechten omdat we niet bang zijn, elke dag opnieuw vechten we samen voor een beter Heerlen.

Samen omdat we een gemeentebestuur willen zijn dat verbindend is. Verbindend naar de eigen inwoners, ondernemers en collega's.
Samenwerken met de provincie waarmee we een uitstekende band hebben, samenwerken met Aken en Städteregion, samenwerken in Parkstad, samenwerken in Tripool en aan de IBA.

Inhoudelijk omdat voor ons de WAT ? vraag altijd centraal staat. Structuren zijn ondergeschikt aan inhoud en resultaten belangrijker dan heilige huisjes. Mensen zijn belangrijker dan getallen !

Met deze aanpak zullen we dit jaar vernieuwend zijn in de zorg. Ik noemde zojuist  de maatschappelijke ondersteuning, maar ook in de jeugdzorg zullen we deze lijn doortrekken.

Op het gebied van veiligheid zal het wijkgericht werken centraal staan. De wijkagent vormt samen met een vaste opsporingsambtenaar het hart van de wijkveiligheid.
De gemeenteraad heeft voor komend jaar 100.000 euro extra ter beschikking gesteld voor burgerinitiatieven wijkveiligheid. Gebruik deze !

De invulling van ons centrum zal verder  vorm krijgen. Het prachtige Maankwartier zal verder groeien en bloeien in onze stad en een icoon worden. Urban Heerlen zal verder worden uitgevoerd en concreet zichtbaar zijn.

Het rijke verleden zal een prominentere plek krijgen door de doorontwikkeling van het Romeins kwartier en het thermenmuseum.

IBA zal in 2017 concrete vormen aannemen en zichtbare projecten realiseren.

De Smart Services Campus zal verder in de schijnwerpers komen te staan. Dit jaar is Heerlen gevraagd een bijdrage te leveren aan een groot internationaal congres in Dubai over het Urban Data Center dat nu dus al een wereldwijd voorbeeld is.

Met de stad Aken zal binnenkort een samenwerkingsconvenant getekend worden, waardoor de banden opnieuw worden aangehaald en Heerlen en Aken een nieuwe start maken.

Er blijven echter ook grote zorgen. Veel mensen in onze stad zijn bezig met de vraag of morgen wel beter wordt dan vandaag. Of de nieuwe generaties het wel beter krijgen dan de huidige.

Of de stroom vluchtelingen die de afgelopen jaren ook Nederland heeft bereikt wel kan integreren en welke problemen dat met zich meebrengt. Of de kloof tussen rijk en arm wel echt verkleind kan worden.

Of we die vreselijke hennepplantages nu eindelijk het hoofd kunnen bieden door de regulering van softdrugs.

Of we de huidige sociale voorzieningen in onze stad en regio kunnen handhaven ?

Kortom heel veel zorgen en dat in een tijd dat het vertrouwen in de politiek en het bestuur laag is.
Dat vraagt wat van ons: Besturen dicht bij de burgers, maar bovenal kom in verzet tegen onverschilligheid !

Hoe groot politieke meningsverschillen ook kunnen zijn, hoe hard verkiezingscampagnes gevoerd worden, we staan uiteindelijk voor de zelfde doelen: Heerlen, Parkstad, Limburg en Nederland.

LANDGRAAF-HEERLEN:
16 januari 2017 wordt voor Landgraaf en Heerlen  een historische datum. De beide gemeenteraden beslissen dan of er een fusie komt.

Deze regio is toe aan een volgende stap, na jaren van samenwerking in diverse vormen.

Laat ik helder zijn: na een dergelijk zorgvuldig proces, waarin de inwoners en maatschappelijk middenveld centraal hebben gestaan, waarbij het advies van twee onafhankelijken luidden "herindelen mits..." zullen we ook vol voor deze optie gaan.

Ondersteund door veel instellingen, bedrijven, vakbond, zorgaanbieders, MKB en burgers is met volle overtuiging het voorstel tot fusie gestuurd aan de Heerlense en Landgraafse gemeenteraden.

We vertrouwen op dit proces, de inhoudelijke argumenten en zeer brede maatschappelijke steun. We zijn op de Heerlense manier overtuigd van nut en noodzaak, voor Heerlen, voor Parkstad maar vooral voor onze eigen inwoners en die van Landgraaf !

Ik begon deze toespraak met voorbeelden hoe onze stad met lef, concrete acties en resultaten werkt aan een betere toekomst.

Die koers zullen we voortzetten ook als de herindeling onverhoopt niet doorgaat. Echter de inhoudelijke argumenten zijn zo sterk dat we de meerwaarde er absoluut van inzien.

Het rapport van het expertteam is duidelijk over de kans die herindeling biedt om samen stappen te zetten om de sociale achterstanden te kunnen inlopen.

Willen we blijven vorm geven aan onze inhoudelijke agenda, willen we een vuist maken in Brussel en Den Haag dan is deze herindeling van groot belang.

Willen we de Limburg lobby kracht bijzetten en de belangen van onze stad en regio beter tot zijn recht te laten komen dan is deze herindeling van groot belang.

Door de hernieuwde samenwerking met Aken die op stapel staat, de banden van Landgraaf met Kreis Heinsberg kan de nieuwe gemeente ook internationaal een grote rol van betekenis spelen !

Natuurlijk zou een herindeling van alle Parkstad gemeenten een betere variant zijn, maar we zijn ook realistisch. We hebben samen met het college van Landgraaf alle gemeenten in Parkstad uitgenodigd om mee te doen, maar deze optie is op dit moment niet haalbaar.

Het mag echter niet zo zijn dat het betere de vijand van het goede wordt.

Laat ik me voor een keer verleiden om via u ook onze vrienden uit Landgraaf en haar inwoners rechtstreeks aan te spreken.
We hebben uw zorgen gehoord!

We hebben gehoord wat de experts ons hebben opgedragen, we zijn samen met uw college aan de slag om deze zorgen weg te nemen.

We gaan graag met inwoners in gesprek hoe de nieuwe gemeente eruit komt te zien.

Tegen de tegenstanders zou ik willen zeggen: we begrijpen de angst. We weten dat er een angstbeeld is dat Landgraaf door Heerlen wordt opgeslokt, maar dat zal niet gebeuren. Wij reiken u de hand, pak die en laten we gaan samenwerken aan een nieuwe sterke stad met behoud van identiteit.

Dames en Heren,
Laten we dit jaar verder bouwen een sterke gemeente en een sterke regio. Op de Heerlense manier:  met lef, eigenwijsheid, vechten, samenwerken en inhoud voorop !

Ik wens u allen een Gelukkig Nieuwjaar en heel veel succes op de Heerlense manier !