Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

De nieuwe omgevingswet in Heerlen

De nieuwe omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Wanneer u een nieuwe oprit wilt aanleggen, bijvoorbeeld. Of als u als ondernemer uw bedrijfsruimte wilt uitbreiden.

Als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving bent u een zogenaamde 'initiatiefnemer'. Dat betekent dat u dan moet bekijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet maken. Dat kan online in het digitale Omgevingsloket. En u kunt vooraf voor meer informatie terecht bij het Omgevingsloket van de gemeente Heerlen.

Aanvragen sneller

De Omgevingswet vervangt en vereenvoudigt alle bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving. Regels van de gemeente Heerlen, de provincie, de waterschappen en het Rijk worden op één digitale plek duidelijker en beter vindbaar via het digitale Omgevingsloket. Ook kunt u hier terecht voor omgevingsplannen, -vergunningen en -meldingen. Via dit digitale omgevingsloket kunt u kijken of uw plan toegestaan is, of en welke vergunning u hiervoor nodig heeft. Alle aanvragen moeten dan via het digitale omgevingsloket worden ingediend.

Ook wordt de aanvraag van veel vergunningen eenvoudiger en gemakkelijker. En in veel gevallen gaat de tijd voor het verlenen van een vergunning van 26 naar 8 weken. Daardoor weet u ook sneller wat wel of niet kan.

Meer invloed op wat er in uw buurt gebeurt

De Omgevingswet betekent ook dat u als inwoner of ondernemer in het voortraject moet worden betrokken door anderen met plannen in de omgeving. Uw inbreng is dus niet meer vrijblijvend. Is er bijvoorbeeld een bouwproject bij u in de buurt? Dan kan de initiatiefnemer (inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie) van dat plan verplicht zijn om te zorgen voor draagvlak in de omgeving. Overigens houdt u de mogelijkheid om bezwaar te maken in een latere fase. Bijvoorbeeld na een vergunningsaanvraag.

Alle informatie en regels op 1 plek

De Omgevingswet werkt met één digitaal loket voor omgevingsplannen, -vergunningen en -meldingen. Via dit digitale omgevingsloket kunt u kijken of uw plan toegestaan is, of en welke vergunning u hiervoor nodig heeft. Alle aanvragen moeten dan via het digitale omgevingsloket worden ingediend.

Omgevingsloket Heerlen stadskantoor Geleenstraat

Intussen heeft Heerlen ook een Omgevingsloket in de publiekshal. Hier kunt u terecht bij vragen over de regels bij het maken van plannen en over vergunningen.
U kunt een afspraak maken voor het spreekuur van het Omgevingsloket Heerlen via het algemeen telefoonnummer: 045-5605040. Kijk voor meer informatie op de pagina over het omgevingsloket.

Gevolgen voor afgegeven vergunningen

Iedereen die een vergunningaanvraag heeft ingediend voor de invoeringsdatum van de Omgevingswet, behandelen en verlenen wij onder de huidige wetgeving, de WABO. Ook de (bouw)controles tijdens de bouw worden onder de WABO uitgevoerd. Wij helpen u graag als u vragen heeft over uw plan. 

Met de start van de nieuwe Omgevingswet veranderen de voorwaarden, termijnen en regels waaraan een vergunningaanvraag moet voldoen. Zo wordt er bijvoorbeeld bij nieuwe plannen ook bekeken welke gevolgen er zijn voor bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en klimaat. Ook verplicht de wet dat een initiatiefnemer haar/zijn plan afstemt met de omgeving waar het wordt uitgevoerd. Dat kan extra tijd kosten of extra werk met zich meebrengen.

Omgevingsvisie

Ook gaat de gemeente Heerlen een omgevingsvisie uitwerken. In de visie maken wij duidelijk op welke manier wij bijvoorbeeld burgers willen betrekken. Wat verstaan wij nu precies onder ‘draagvlak’ en ‘participatie’? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? De Omgevingsvisie moet half 2024 klaar zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina over de omgevingsvisie.

Vragen over de Omgevingswet 

  • Voor inwoners: neem contact op met het callcenter van de gemeente (ga hiervoor naar de contactpagina, vraag naar team Vergunningen). 
  • Voor ondernemers: neem contact op met het Ondernemershuis

Meer informatie

Vragen over de Omgevingswet 

  • Voor inwoners: neem contact op met het callcenter van de gemeente (ga hiervoor naar de contactpagina, vraag naar team Vergunningen). 
  • Voor ondernemers: neem contact op met het Ondernemershuis

Meer info: 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.