Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Heerlen werkt aan de nieuwe Omgevingswet

Gemeente Heerlen helpt inwoners en ondernemers die hiermee te maken krijgen. Op 14 maart heeft een krappe meerderheid (41 stemmen voor en 29 stemmen tegen) gestemd voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De Gemeente bereidt zich voor op deze ingangsdatum.

Met de Omgevingswet veranderen de regels voor de fysieke leefomgeving. Hiermee bedoelen wij de tastbare inrichting van de stad met straten, woningen en gebouwen, scholen, parken en groen, bedrijven en instellingen en dergelijke. Wat betekent dat voor u?

Aanvragen sneller

De Omgevingswet vervangt en vereenvoudigt straks alle bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving. Regels van verschillende overheden worden dan op één digitale plek duidelijker en beter vindbaar. Of u wel of niet een vergunning nodig heeft voor die oprit, bijvoorbeeld. Ook wordt de aanvraag van veel vergunningen eenvoudiger en gemakkelijker. En in veel gevallen gaat de tijd voor het verlenen van een vergunning van 26 naar 8 weken. Daardoor weet u ook sneller wat wel of niet kan.

Meer invloed op wat er in uw buurt gebeurt

De Omgevingswet betekent ook dat u als inwoner of ondernemer in het voortraject moet worden betrokken door anderen met plannen in de omgeving. Uw inbreng is dus niet meer vrijblijvend. Is er bijvoorbeeld een bouwproject bij u in de buurt? Dan kan de initiatiefnemer van dat plan verplicht zijn om te zorgen voor draagvlak in de omgeving. Overigens houdt u de mogelijkheid om bezwaar te maken in een latere fase. Bijvoorbeeld na een vergunningsaanvraag.

Alle informatie en regels op 1 plek

De Omgevingswet gaat, als hij wordt ingevoerd, werken met één digitaal loket voor omgevingsplannen, -vergunningen en -meldingen. Via dit DSO kunt u straks kijken of uw plan toegestaan is, of en welke vergunning u hiervoor nodig heeft. Alle aanvragen moeten dan via dit DSO worden ingediend. Op dit moment bevindt het DSO zich nog in de testfase.

Omgevingsloket Heerlen stadskantoor Geleenstraat

Intussen heeft Heerlen, als pilot, ook een Omgevingsloket in de publiekshal. Hier kunt u terecht bij vragen over de regels bij het maken van plannen en over vergunningen. De bedoeling is dat dit loket blijft als de Omgevingswet ingevoerd wordt. 

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur van het Omgevingsloket Heerlen via het algemeen telefoonnummer: 045-5605040. Het spreekuur is op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. 

Gevolgen voor afgegeven vergunningen

Iedereen die een vergunningaanvraag indient voor de invoeringsdatum, behandelen en verlenen wij onder de huidige wetgeving, de WABO. Ook de (bouw)controles tijdens de bouw worden onder de WABO uitgevoerd. Wij helpen u graag als u vragen heeft over uw plan. 

Omgevingsvisie

Ook gaat de gemeente Heerlen een omgevingsvisie uitwerken. In de visie maken wij duidelijk op welke manier wij bijvoorbeeld burgers willen betrekken. Wat verstaan wij nu precies onder ‘draagvlak’ en ‘participatie’? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? De Omgevingsvisie moet half 2024 klaar zijn. Lees verder op deze site over de omgevingsvisie

Vragen over de Omgevingswet 

  • Voor inwoners: neem contact op met het callcenter van de gemeente (ga hiervoor naar de contactpagina, vraag naar team Vergunningen). 
  • Voor ondernemers: neem contact op met het Ondernemershuis

Meer info: 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.