Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

De nieuwe Omgevingswet komt er aan!

Gemeente Heerlen helpt inwoners en ondernemers die hiermee te maken krijgen. Op 1 januari 2023 gaat, naar verwachting, de Omgevingswet in. Met de omgevingswet veranderen de regels voor de fysieke leefomgeving. Hiermee bedoelen wij de tastbare inrichting van de stad met straten, woningen en gebouwen, scholen, parken en groen, bedrijven en instellingen en dergelijke. Wat betekent dat voor u? 

Aanvragen sneller

De Omgevingswet vervangt en vereenvoudigt straks alle bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving. Regels van verschillende overheden worden dan op één digitale plek duidelijker en beter vindbaar. Of u wel of niet een vergunning nodig heeft voor die oprit, bijvoorbeeld. Ook wordt de aanvraag van veel vergunningen eenvoudiger en gemakkelijker. En in veel gevallen gaat de tijd voor het verlenen van een vergunning van 26 naar 8 weken. Daardoor weet u ook sneller wat wel of niet kan. 

Alle informatie en regels op 1 plek 

De Omgevingswet gaat vanaf 1 januari 2023 werken met één digitaal loket voor omgevings-plannen of -vergunningen. Alle aanvragen moeten straks via dit DSO worden ingediend. Op dit moment bevindt het DSO zich nog in de testfase. Ook komt er een loket in de publiekshal waar u terecht kunt met vragen over hoe het DSO werkt. 

Meer invloed op wat er in uw buurt gebeurt

De Omgevingswet betekent ook dat u als inwoner of ondernemer in het voortraject moet worden betrokken door anderen met plannen in de omgeving. Uw inbreng is dus niet meer vrijblijvend. Is er bijvoorbeeld een bouwproject bij u in de buurt? Dan kan de initiatiefnemer van dat plan verplicht zijn om te zorgen voor draagvlak in de omgeving. Overigens houdt u de mogelijkheid om bezwaar te maken in een latere fase. Bijvoorbeeld na een vergunningsaanvraag. 

Gevolgen voor afgegeven vergunningen

De invoering van de Omgevingswet heeft geen gevolgen voor vergunningen die vóór 1 januari 2023 zijn verleend en waar geen bezwaar en beroep meer tegen open staat. Deze handelen wij op de oude manier af. Wij helpen u graag als u vragen heeft over uw plan. 

Vragen over de Omgevingswet

  • Voor inwoners: neem contact op met het callcenter van de gemeente (ga hiervoor naar de contactpagina, vraag naar team Vergunningen). 
  • Voor ondernemers: neem contact op met het Ondernemershuis

Meer info: 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.