Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Onderzoek bevestigt noodzaak programma Kansrijk van Start

2 juli 2019 Door de gegevens van kinderen, vaders en moeders van verschillende databronnen te koppelen heeft het Urban Data Center de situatie van alle in 2016 in Heerlen geboren kinderen in kaart gebracht.

Hieruit blijkt onder andere dat in Heerlen relatief veel jonge ouders en één oudergezinnen zijn. Vaak spelen bij deze gezinnen ook sociale problemen als schulden of ongezonde leefgewoontes. Dit bevestigt dat het programma Kansrijk van Start hard nodig is en dat het goed is dat Heerlen vooruitlopend op de landelijke en regionale aanpak gestart is.

0-meting toont aan dat problematiek groot is
In de gemeente Heerlen sterven relatief veel kinderen kort voor en na de geboorte. Verder groeien kinderen in Heerlen vaker op in huishoudens met een laag inkomen. Ook blijken er verschillen te zijn tussen de stadsdelen. Zo worden in Hoensbroek relatief veel kinderen geboren met een laag geboortegewicht. Jonge en tienermoeders wonen vooral in Heerlerheide en eenoudergezinnen vooral in Hoensbroek en Heerlerbaan. Risicovolle bevallingen komen dan weer meer voor in Heerlen-Centrum. Met deze nieuwe inzichten kan er nog beter ingespeeld worden op de lokale situatie. En door het onderzoek te herhalen kan het effect van de maatregelen gemeten worden en kan er waar nodig tussentijds worden bijgestuurd.

Meer maatwerk
“Doordat we nu meer zicht hebben op de specifieke situatie per stadsdeel, kunnen we onze hulp aan kinderen en ouders nog gerichter inzetten. Meer maatwerk leveren. Er zijn in Heerlen veel eenoudergezinnen. Dat heeft effect op ouders én kinderen. Daarom is het goed dat er nu initiatieven als het Heerlense Babystartpakket en het Moedercafé zijn.”, aldus wethouder Jordy Clemens.

Kansrijk van Start
In het programma Kansrijk van Start werken overheid, sociaal maatschappelijke-, medische-, onderwijs- en kennispartners en zorgverzekering* samen om elk kind in Heerlen met zoveel mogelijk kansen te laten opgroeien. Hiervoor zijn projecten als het moedercafé, het babystartpakket, Jonge Ouders Project, Nu niet Zwanger en het leefstijlprogramma TOP-mama opgezet.

Lees ook het artikel dat CBS publiceerde over dit onderzoek.  


* Programmapartners binnen Kansrijk van Start: Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, Meander JGZ, MUMC+, Zuyderland, GGD Zuid Limburg, Schunck* bibliotheek, Geboortezorg Limburg, Alcander, Mondriaan Preventie, Zorgverzekering CZ en Zuyd Hogeschool (academie verloskunde).

spelende kinderen