Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Opbouw uitkering

De hoogte van de normen in de Participatiewet worden landelijk vastgesteld. Deze wijzigen meestal ieder half jaar.

Deelt uw woning met meer volwassenen, dan geldt voor u waarschijnlijk de kostendelersnorm.

Bewoont u uw woning alleen met of zonder een partner (of met minderjarige kinderen)? Dan geldt voor u het volgende:

  1. Voor mensen van 21 jaar en ouder zijn door het Rijk uitkeringsnormen vastgesteld voor: 
    * echtparen & samenwonenden: 100% van het minimumloon;
    * alleenstaanden: 70% van het minimumloon.
  2. Voor mensen tot 21 jaar is de bijstandsnorm afgeleid van de kinderbijslag. Bij hogere noodzakelijke kosten zijn de ouders in eerste instantie verantwoordelijk. In bijzondere gevallen kan de gemeente besluiten om bijzondere bijstand te verlenen als aanvulling.  
  3. Voor mensen van 65 jaar en ouder zijn de normbedragen gelijk aan de netto AOW-bedragen.
  4. Voor mensen die in een inrichting verblijven geldt een aparte norm. Zij krijgen ook een toeslag voor de zorgverzekering omdat dit niet in hun norm inbegrepen is. Er worden geen andere toeslagen of verlagingen toegepast.

Geen toeslagen en verlagingen meer

Het verhogen of verlagen van uw uitkering, zoals dit in de Wet werk en bijstand werd toegepast, kennen we niet meer in de Participatiewet. Uitzondering vormt de verlaging voor het ontbreken van de woonkosten. Deze is nog wel opgenomen in de 'Beleidsregel verlagingen en verhogingen Participatiewet'. Uw uitkering wordt dan met 20 procent verlaagd.

Of zoekt u? Gerelateerde links: