Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Organisatie gemeente

Als inwoner heeft u vaak meer met ambtenaren dan met bestuurders te maken. Ambtenaren hebben tot taak besluiten voor te bereiden en uit te voeren.

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris. De ambtelijke organisatie is verdeeld in directies met daaronder afdelingen voor onderdelen van de gemeentelijke beleidsterreinen, bijvoorbeeld voor welzijn, sociale zaken, milieu, ruimtelijke ordening, economie, natuur, verkeer en vervoer. De ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad is in handen van een griffier, die overigens binnen de ambtelijke organisatie niet onder de gemeentesecretaris valt.

Organogram

Bekijk het organogram (download pdf) van de gemeente Heerlen.

Nevenfuncties

Op grond van de Ambtenarenwet zijn bepaalde ambtenaren binnen een gemeente verplicht hun nevenfuncties te melden en openbaar te maken. De plicht tot openbaarmaking geldt op dit moment voor:
• de gemeentesecretaris/algemeen directeur
• de directeur bedrijfsvoering en de directeur programma’s
• de afdelingshoofden
• de griffier
• de Financial Controller en Treasurer

Om de privacy van de ambtenaren te beschermen worden alleen gegevens openbaar gemaakt die noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van integriteit. Bekijk het overzicht van nevenfuncties (download pdf) van deze ambtenaren. 

foto publiekshal gemeente

Of zoekt u? Gerelateerde links: