Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Plannen herinrichting Dr. M.L. Kinglaan en Nobellaan

In de Martin Luther Kinglaan en Nobellaan wordt meestal te hard gereden. Daarom zijn er nu plannen om de Dr. M. L. Kinglaan en Nobellaan aan te passen en dit rijgedrag tegen te gaan.

Stand van zaken 12 april 2022

Door nachtvorst zijn de werkzaamheden van maandag 4 april en dinsdag 5 april niet doorgegaan. In de Nobellaan aan de kant van de Professor Eykmanlaan en in de Dr. Martin Luther Kinglaan aan de Akerstraat Noord moeten wij nog een laagje asfalt en lijnen maken.
De nieuwe planning voor het aanbrengen van de toplaag en het plaatsen van de lijnen is nu woensdag 20 en donderdag 21 april. Parkeren op deze plaatsen is niet mogelijk.
U kunt op de onderstaande tekening kijken welk stuk van de straat het hier betreft.

Toplaag asfalt en de lijnen aanbrengen

In de Nobellaan aan de kant van de Professor Eykmanlaan en in de Dr. Martin Luther Kinglaan aan de Akerstraat Noord moeten wij nog een laagje asfalt en lijnen maken.


Het aanbrengen van het bovenste laagje asfalt (rode en zwarte kleur) staat voor maandag 4 en dinsdag 5 april gepland. Wij brengen dan ook gelijk de lijnen aan. Parkeren is dan op deze plaatsen niet mogelijk.

Stand van zaken per 27 januari 2022

Maandag 31 januari start de aannemer met de werkzaamheden aan de aansluiting Dr. Martin Luther Kinglaan – Akerstraat Noord.
De eerste 2 dagen haalt een speciaal bedrijf het asbest dat in de grond zit weg.
Daarna gaan we verder met het afmaken van de Dr. Martin Luther Kinglaan.
Dit zal ongeveer 3 tot 4 weken duren.
Als het weer goed blijft zal de aannemer dan de bovenste laag maken en de lijnen trekken.
Blijft het te koud dan zal dit op z’n laatst in maart 2022 gebeuren.
Voor half april 2022 komen de bomen en de struiken.

Stand van zaken per 6 augustus 2021

Het definitieve ontwerp (download PDF) van de Martin Luther Kinglaan / Nobellaan tussen de Akerstraat Noord en de Professor Eykmanlaan is klaar.

Maandag 30 augustus start aannemer Dura Vermeer met de werkzaamheden aan de Martin Luther Kinglaan / Nobellaan. Eerst worden de bomen gekapt in de Martin Luther Kinglaan en de Nobellaan. Zoals op de tekening te zien is komen er ook bomen terug. Het kappen van de bomen is noodzakelijk omdat anders na de werkzaamheden de bomen in het asfalt of in parkeerplaatsen komen te staan. Veel bomen waren in slechte staat of kwamen met de wortels boven de bestrating uit. Er is niet gekozen om hier en daar een oudere boom te laten staan maar alle bomen nieuw aan te planten.

Ondertussen wordt de weg tussen het kruispunt Martin Luther Kinglaan - Buttingstraat afgesloten. Voor de plaats van de afsluiting zie de rode lijnen op de luchtfoto.

De auto’s die binnen het gebied zijn geparkeerd (op parkeerplaatsen of op inritten, zullen een parkeerplaats erbuiten moeten zoeken). Maandag wordt ook begonnen met de inspectie van het riool in de Martin Luther Kinglaan en de Nobellaan. Het kan dus zijn dat er soms een gele bus in de weg staat van “van der Velde Rioolinspecties”. Later in de week maakt de aannemer , buiten het afgesloten gebied, proefsleuven in het trottoir en op sommige plaatsen in de parkeerplaatsen om de kabels en leidingen onder de weg op te sporen.

Van de aannemer Dura Vermeer krijgt u voor de start van de werkzaamheden een brief en ook iedere keer als er iets veranderd.

De planning (download PDF). We beginnen op 30 augustus met de eerste fase bij het kruispunt met de Buttingstraat. Als deze fase klaar is dan werken we gelijktijdig richting Akerstraat Noord en naar de Professor Eykmanlaan. Zo besparen we tijd en dus overlast door op twee plaatsen tegelijk te werken. Als de tweede fase gereed is dan volgt fase drie en daar na vier. Als alles goed verloopt en dus ook het weer meespeelt dan zijn we voor de 23 december 2021 klaar.

Enkele weken van te voren krijgt u een brief voor we aan de volgende fase beginnen. U kunt dan alvast maatregelen treffen als dat nodig is of bezoek informeren over de parkeersituatie.

Er zijn nog nooit werkzaamheden aan de weg uitgevoerd zonder dat er overlast was. We kunnen wel proberen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hebt u vragen, opmerkingen of wilt u verhuizen en u woont in het afgesloten gebied, neem dan contact op met Jos Kleijnen telefoonnummer 045-5604156 of per mail: herinrichtingmlkinglaan@heerlen.nl 

Update november 2020

Het eerste ontwerp is klaar. Dit is niet het definitieve ontwerp! Dit eerste ontwerp geeft een beeld van een mogelijke nieuwe inrichting van de Dr. Martin Luther Kinglaan en Nobellaan.

Bekijk het eerste ontwerp (download pdf)  

Over dit eerste ontwerp kunt u ideeën aandragen. Uw ideeën en vragen kunt u voor maandag 14 december 2020 sturen naar herinrichtingmlkinglaan@heerlen.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden om verdere informatie te ontvangen over dit onderwerp per mail of op papier.Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor informatie over de herinrichting van de Dr. Martin Luther Kinglaan en Nobellaan. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de heer J. Kleijnen 045-5604156, of met mevrouw N. Beckers , telefoon 045 5604733 (maandag tot en met donderdag) 

Als het kan verwerken we de ingekomen ideeën in het ontwerp.

Eerste bericht juli 2020

Omdat het i.v.m. corona niet mogelijk is om een informatiebijeenkomst te organiseren houden we bewoners op de hoogte via bewonersbrieven en via deze pagina.

Zoals u zonder twijfel weet, wordt er in de Martin Luther Kinglaan en Nobellaan meestal te hard gereden. Er heeft daarom vorig jaar een bijeenkomst plaatsgevonden in de Martin Luther Kinglaan. Bij die bijeenkomst waren onder andere aanwezig verschillende bewoners, Stichting Buurtgericht Werken Broich, politie, Bureau Handhaving, verschillende ambtenaren, wethouder Claessens en enkele raadsleden. De wethouder heeft toen beloofd zijn best te zullen doen om de weginrichting aan te passen.

Daarna is de gemeente nog niet bij de bewoners teruggekomen om een plan te bespreken. Maar er is in de tussentijd veel gebeurd. Wethouder Claessens heeft met hulp van de gemeenteraad gezorgd, dat er voor de Martin Luther Kinglaan en Nobellaan extra budget vrijgemaakt wordt. Daardoor kunnen wij een beter plan presenteren.

Het inrichtingsplan voor de Martin Luther Kinglaan en Nobellaan is in de tussentijd in het grootste deel  klaar. De gemeente wil dit graag aan u presenteren en uw inbreng hebben, voordat wij iets gaan doen. Maar COVID-19 maakt het moeilijker om een bijeenkomst met u te regelen.

Voor vragen/opmerkingen kunt u mailen naar herinrichtingmlkinglaan@heerlen.nl of bellen naar J. Kleijnen 045-5604156.

Datum nieuwsbericht

12 april 2022

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.