Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente versterken samenwerking

Gemeente Heerlen, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben de prestatieafspraken voor 2022 ondertekend. Dankzij deze afspraken werken partijen meer dan voorheen samen om het wonen en leven in Heerlen zo aangenaam mogelijk te maken. Betaalbaar wonen en leefbaarheid staan daarbij hoog op de agenda.

Dan gaat het niet alleen om de huurprijzen, maar ook om bijvoorbeeld het voorkomen van energiearmoede. Verder wordt woonoverlast zo snel mogelijk aangepakt met buurtbemiddeling en samenwerking tussen partners als gemeente, woningcorporaties.

Vijf thema’s

Sinds de Woningwet van 2015 is het mogelijk om fysieke en sociale opgaven rondom wonen integraal aan te pakken. Sinds die tijd leggen corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Heerlen de afspraken hierover vast. Voor het komende jaar gaan de afspraken over vijf thema’s: betaalbaarheid; vastgoedtransities en beschikbaarheid; duurzaamheid; wonen en zorg; en leefbaarheid. De partijen zetten verder in op de uitwerking en uitvoering van de Regiodeal en de ontwikkeling van het programma Heerlen-Noord als stedelijk vernieuwingsgebied in het kader van het Rijksprogramma Leefbaarheid & Veiligheid.

Aantrekkelijke woonstad

Wethouder Jordy Clemens is blij dat de samenwerking versterkt wordt. “We doen op alle mogelijke manieren ons best om genoeg woningen beschikbaar te hebben en de woonlasten zo laag mogelijk te houden. Dat vraagt de komende jaren nog veel werk.”

Partijen

De volgende partijen hebben de prestatieafspraken 2022 ondertekend: Gemeente Heerlen, Vincio Wonen, Weller, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woonpunt, HBV Heerlen-Treebeek-Molenberg, HBV Op Het Zuiden, Huurderskoepel GBP, Huurderskoepel Huren En Wonen, Huurderskoepel Stadsdeel Heerlerbaan, HV Coriovallum, Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg, Huurdersbelangen Vincio Wonen.

Datum nieuwsbericht

21 december 2021

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.