Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Reactie college Heerlen op besluit herindeling Provincie

24 januari 2017 Het college van Heerlen heeft kennis genomen van het besluit van de Provincie om de Ahri-procedure te starten. Het college is blij dat Gedeputeerde Staten met dit besluit doorpakt voor een sterke nieuwe gemeente om de achterstanden in dit gebied aan te pakken. Dit besluit is van groot belang voor de regio en haar inwoners, omdat hiermee in ieder geval de ‘ruggengraat Landgraaf-Heerlen’ wordt gerealiseerd.

Het college deelt de opvatting van het college van GS dat het belang van de toekomst van de regio Parkstad en haar inwoners doorslaggevend is. Als uit het open overleg blijkt dat voor een krachtige regio en het aanpakken van de sociaaleconomische achterstanden een grotere herindeling dan Landgraaf-Heerlen wenselijk is, dan onderschrijft Heerlen dat.