Roel Wever als eerste aanbevolen

24 juni 2020 De gemeenteraad van Heerlen heeft de heer Roel Wever als nummer 1 aanbevolen voor de invulling van de functie van burgemeester in Heerlen. In totaal heeft de raad twee kandidaten op de aanbevelingslijst geplaatst. Kandidaat nummer 2 wordt om privacy redenen niet bekend gemaakt. Dit is zo voorgeschreven.

Roel Wever is geboren in 1962 in Amsterdam. Hij is getrouwd en heeft 5 kinderen. 

Nu is hij directeur van PublicSpirit/BMC en al ruim 14 jaar als adviseur actief in het openbaar bestuur. Naast werving en selectie vervult hij opdrachten rondom bestuurs- en organisatiekracht, doet onderzoeken naar samenwerken en herindelingen en is onder meer projectleider geweest in Brabant en Gelderland. Daarnaast begeleidt hij colleges, gemeenteraden en directieteams.

Tijdens de raadsvergadering is de eerste plaats van de aanbeveling openbaar gemaakt. Deze wordt nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Zij doet een voordracht aan de Kroon (regering en Koning) over de benoeming. De aanbeveling van de gemeenteraad weegt hierbij zwaar.

Foto van Roel Wever