Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Samenwerken aan een mooi Heerlen

17 mei 2019 In het Masterplan Zandgroeves, vastgesteld door de Raad in 2009, is een visie vastgelegd over de inrichting van het zandgroevegebied na beëindiging van de zandwinning.

Stap voor stap

Stap voor stap komt het groevegebied beschikbaar voor de Heerlenaar. De bedrijven trekken zich langzaam terug na een lange periode van zandwinning. Met het project in de zandgroeve Beaujean maken we Heerlen aantrekkelijker als woongemeente.

Op vrijdag 17 mei ondertekenden wethouder Frank Simons van Heerlen en de heer Beaujean een samenwerkingsovereenkomst.

Wat gaan we mogelijk maken?

De bouw van maximaal 25 vrijstaande woningen op ruime percelen in de groeve van Beaujean aan de Heerenweg Oost. Beaujean maakt het gehele gebied voor eigen rekening risico en bouw- en woonrijp. De gemeente schept de voorwaarden door het bestemmingsplan hierop aan te passen en we hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van de openbare ruimte. Alle kavels zijn in particulier opdrachtgeverschap uit te geven.

Wanneer starten we?

Zodra er minimaal 2 kavels verkocht zijn en het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld. Er kunnen 25 kavels ontwikkeld worden, maar dat hoeft niet. De bedoeling is dat het plan ‘altijd’ af is. Afgesproken is dat gestart wordt bij een onherroepelijk bestemmingsplan en dat de openbare ruimte meteen in 1 keer wordt aangelegd.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst