Stadswerkplaats Heerlen ontvangt subsidie

17 september 2020 Op 4 april 2019 organiseerde de gemeenteraad de ideeënmarkt. Dit is een initiatief waarbij Heerlense inwoners aan de burgemeester, raadsleden en medebewoners in de hal van het Raadhuis een idee om de stad te verbeteren kunnen presenteren. Zo werd ook het idee voor de Stadswerkplaats geïntroduceerd. Met een succesvol resultaat. Woensdag 16 september 2020 heeft het College van Heerlen een subsidie van €13.000 aan de Stadswerkplaats toegekend.

Van idee naar plan

Na de presentatie op de ideeënmarkt zijn de initiatiefnemers van de Stadswerkplaats verder aan de slag gegaan. Het idee werd verder uitgewerkt tot een projectplan en er werd gezocht naar een aantal geldschieters en een geschikte ruimte om het plan te kunnen realiseren. Mede door de steun van de gemeente Heerlen en Walas(Carbon6) en daarnaast verschillende sociaal maatschappelijke fondsen zoals DOEN, VSB, FSI en Oranjefonds en de deskundigheid vanuit Neimed, Stadslab en de Heidemij, kan de Stadswerkplaats nu gelanceerd worden.

Toegankelijke werkplaats

Stadswerkplaats Heerlen is een voor iedereen toegankelijke open werkplaats. Hier kan iedereen naar hartenlust experimenteren met techniek en ambacht in de meest brede zin van het woord. Mensen kunnen hier, onder begeleiding, gebruikmaken van professionele (technische) machines. Het dient als een ontmoetingsplek voor mensen met creatief ambachtelijke ambities. Iedereen is welkom: vrouwen, mannen en kinderen. Of er nu sprake is van een ‘rugzakje’, of een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders of de ‘doorsnee’ burger, bij de Stadswerkplaats is de verbindende factor: het ambacht!

Voor een aantal zal dit een opstap zijn naar de arbeidsmarkt en voor anderen een verdieping van hun participatie aan de samenleving. Of gewoon een mogelijkheid om zelf iets moois te maken met behulp van professionele machines en eventueel begeleiding en advies.

Verbinding

Wethouder Adriane Keulen omarmt het initiatief: “Als gemeente zien we de Stadswerkplaats Heerlen als een plek waar verbinding kan plaatsvinden. Tussen jong en oud, ervaren of minder ervaren met techniek en gereedschap, het is een plek voor iedereen. We vinden het belangrijk dat mensen hier kunnen samenwerken en onderlinge contacten kunnen opzoeken. Daarnaast stimuleren we hiermee ook het leren van een ambacht. Dat levert weer een positieve bijdrage aan onze lokale economie.”

Finalist ‘Onze Buurt’ 

‘Onze Buurt’ bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen en is een actie van de woningcorporaties verenigd in ‘Ons Limburg’, uitgevoerd met hulp van Oranje Fonds en de Provincie Limburg. Ieder jaar zoekt dit initiatief naar de mooiste, meest sociale, succesvolste en leukste Limburgse wijkideeën. Stadswerkplaats Heerlen is dit jaar één van de zes finalisten. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 23 november 2020.