Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Terinzagelegging herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen

5 april 2017 Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 21 maart 2017 het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Landgraaf en Heerlen vastgesteld. Dit herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de twee gemeenten. Een ieder kan vanaf woensdag 5 april 2017 tot en met woensdag 31 mei 2017 zienswijzen op het voorstel indienen.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 21 maart 2017 het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Landgraaf en Heerlen vastgesteld. Dit herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de twee gemeenten. Een ieder kan vanaf woensdag 5 april 2017 tot en met woensdag 31 mei 2017 zienswijzen op het voorstel indienen.

Functie herindelingsontwerp

In de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) staat welke procedure gevolgd moet worden bij een gemeentelijke samenvoeging. Om te komen tot een samenvoeging van gemeenten moet een herindelingsontwerp worden vastgesteld. In dit ontwerp staan onder meer de grenzen van de nieuwe gemeente, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2019). In het ontwerp staat ook de strategische visie op de nieuwe gemeente. Verder wordt ingegaan op ‘het waarom’ van de samenvoeging. Ook is het herindelingsvoorstel getoetst aan criteria zoals bestuurskracht, evenwichtige bestuurlijke verhoudingen, duurzaamheid en interne samenhang. Tot slot worden de financiële consequenties van de samenvoeging in beeld gebracht.

Terinzagelegging

Het Herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen, inclusief bijlagenboek (3 delen), ligt van vanaf woensdag 5 april 2017 tot en met woensdag 31 mei 2017 ter inzage op de volgende locatie tijdens de gebruikelijke openingstijden:

  • Gemeente Heerlen, infobalie in de Publiekshal in het Stadhuis, Geleenstraat 27, Heerlen

Inwoners van Landgraaf die niet in de gelegenheid zijn om het Heerlense stadhuis te bezoeken of de informatie van internet te downloaden, kunnen fysieke exemplaren van het herindelingsontwerp aanvragen bij het secretariaat van het Cluster Strategie van de Provincie Limburg, bereikbaar via landgraafheerlen@prvlimburg.nl of 043 389 7535.

 Het herindelingsontwerp is digitaal te raadplegen via:

Zienswijzen indienen

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie, zienswijze, geven op het herindelingsontwerp. Het indienen van een reactie kan op verschillende manieren:

Digitaal kunt u uw zienswijze

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar

  • Gedeputeerde Staten van Limburg Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van “zienswijze herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen”

 Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met

Vervolg

De ingediende zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten van Limburg beoordeeld en verwerkt in een reactienota. Op 27 juni aanstaande beslissen zij over het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen. Dit herindelingsadvies wordt door Provinciale Staten van de Provincie Limburg vastgesteld en vervolgens aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gezonden. Daarna start het formele wetgevingstraject. De beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2019.

Informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u een email sturen naar:

Landgraaf-Heerlen