Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Uitkering en arbeidsverplichting

Wie een uitkering heeft, heeft ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving.

U heeft de volgende verplichtingen:

  • U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, een werkmap aanmaken via de website van werk.nl en ingeschreven staan bij een of meer uitzendbureaus
  • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan.
  • U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (11/2 uur heen en 11/2 uur terug) mag u niet weigeren.
    Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.
  • U helpt de gemeente om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met de gemeente maakt. U neemt de re-integratievoorzieningen die de gemeente u biedt aan.
  • U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook.
  • U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.

Moet u aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?

Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten deze arbeidsverplichtingen nakomen.
U moet er ‘naar vermogen’ alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De gemeente zal daarom nagaan wat u kunt doen om werk te zoeken en wat misschien niet. In uw plan van aanpak - dat u samen met de gemeente maakt - staat daarom precies wat de gemeente van u verwacht.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?

Als u de arbeidsverplichtingen en afspraken hierover met de gemeente niet nakomt, dan legt de gemeente een maatregel op. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering. Voor het niet nakomen van de eerste drie genoemde verplichtingen bij punt 1 bekijkt de gemeente uw persoonlijke situatie en legt dan een passende maatregel op.
Voor de arbeidsverplichtingen bij punt 2 tot en met 6 én voor het niet ingeschreven staan bij een uitzendbureau geldt het volgende:

  • De eerste keer dat u zich niet aan een of meer van deze verplichtingen houdt, krijgt u ten minste een maand helemaal geen uitkering. De gemeente kan er voor kiezen om die maand te verrekenen met uw uitkering voor de maand of de twee maanden erna. U krijgt dan twee of drie maanden een lagere uitkering (50% of 66,6%). Als u binnen een jaar weer uw arbeidsverplichtingen niet nakomt, krijgt u ieder geval langer dan bij de eerste keer en ten hoogste drie maanden helemaal geen uitkering. En houdt u zich vanaf dat moment binnen een jaar nog een keer niet aan de verplichtingen, dan krijgt u zonder meer drie maanden geen uitkering. Iedere volgende keer krijgt u drie maanden wederom geen uitkering.

Krijgt u altijd een lagere uitkering als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?

Ja, in principe wordt uw uitkering altijd verlaagd of krijgt u helemaal geen uitkering als u de arbeidsverplichtingen niet nakomt. Maar de gemeente kan wel rekening houden met uw situatie. Dat betekent dat u bij zeer dringende redenen toch een (deel van uw) uitkering kunt krijgen, ondanks dat u zich niet aan de arbeidsverplichtingen hebt gehouden.
Kunt u er echt niets aan doen dat u zich niet aan een van deze arbeidsverplichtingen hebt gehouden? Dan is het mogelijk dat u geen verlaging van uw uitkering krijgt.
Bent u binnen de periode van verlaging van uw uitkering weer bereid om uw arbeidsverplichtingen toch (weer) na te komen? Kunt u dit bewijzen? Dan kan de gemeente de verlaging meteen stoppen. Vanaf dat moment hebt u dan weer recht op uw volledige uitkering.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.