Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Uitkering en heimelijke waarneming

Iedereen die een uitkering aanvraagt of al een uitkering ontvangt is verplicht om aan Sociale Zaken de juiste informatie te geven. Bij een vermoeden van fraude met bijstandsuitkeringen kan de Sociale Recherche een onderzoek doen naar een uitkeringsontvanger of uitkeringsaanvrager.

Op basis daarvan wordt beoordeeld of iemand (nog) recht heeft op een uitkering en hoe hoog die moet zijn. U kunt hierbij denken aan gegevens over:

  • de woon-, leef- en werksituatie
    inkomsten (zoals loon, andere uitkeringen en onderhuur van de woning)
  • vermogen (zoals het eigendom van huis, auto, boot of andere waardevolle zaken)
  • alle bankrekeningen en spaartegoeden (ook van de partner of kinderen)
    Wij zijn verplicht deze gegevens te controleren. Naar aanleiding van deze informatie kan om aanvullende informatie worden gevraagd.

Als u een uitkering ontvangt, bent u verplicht om wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het recht op en de hoogte van de uitkering, direct door te geven. Dit kan met behulp van: het maandelijkse rechtmatigheidsformulier, per brief maar ook per telefoon/mail aan uw consulent.

Als iemand met een uitkering fraudeert, benadeelt hij/zij daarmee anderen die onnodig hogere belasting en premies betalen. Het rechtvaardigheidsgevoel van burgers die zich wel aan de regels houden wordt ondermijnt. Bepaalde voorzieningen en wet- en regelgeving worden hierdoor onbetaalbaar.

Iemand die een uitkering aanvraagt of ontvangt, moet alle informatie geven over zijn of haar persoonlijke situatie die noodzakelijk is om het recht op uitkering vast te stellen, maar ook om fraude te voorkomen. Wij vragen hiervoor begrip. Sociale Zaken controleert niet alleen bij de aanvraag, maar ook tijdens de lopende uitkering en bij de beëindiging van de uitkering. Ook een (on)aangekondigd huisbezoek kan een controlemiddel zijn.

Bij een vermoeden van fraude met bijstandsuitkeringen kan de Sociale Recherche een onderzoek doen naar een uitkeringsontvanger of uitkeringsaanvrager. Tijdens dat fraudeonderzoek kunnen door eigen waarnemingen gegevens worden verzameld zonder dat iemand daarvan, op dat moment, op de hoogte is. Dit wordt heimelijke waarnemingen genoemd.

Een heimelijke waarneming vormt een ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de geobserveerde burger. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht Sociale Diensten de persoon die onderworpen is aan heimelijke waarnemingen hierover achteraf te informeren. De persoon heeft het recht te weten dat, waarom en wanneer heimelijke waarnemingen hebben plaatsgevonden. Dit geldt óók als er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.