Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Uitkering en inkomsten

Heeft u een uitkering en heeft u inkomsten, dan moet u dit melden bij uw consulent of op uw StatusMutatieformulier (SMF).

Inkomsten uit arbeid

Als u of uw partner naast uw uitkering werkt, worden de inkomsten voor 100% op uw uitkering in mindering gebracht. Heeft u inkomsten, dan moet u uw status-mutatieformulier (SMF) invullen. Het niet of niet tijdig inleveren van een correct ingevuld SMF, kan vertraging of opschorting en beëindiging van de uitbetaling tot gevolg hebben en kan bovendien leiden tot een korting op uw uitkering.

Als uw werk mogelijk leidt tot uitstroom uit de uitkering dan kan de consulent besluiten 25 procent  van de inkomsten gedurende 6 maanden niet te korten op uitkering. Dit tot een maximum van € 196,00 per maand (bedrag per 1 januari 2015). Uw consulent kan u hier verder over informeren.

Inkomsten uit kamerverhuur (of kostganger)

Heeft u een of meerdere kostgangers of verhuurt u een of meerdere kamers, dan worden deze inkomsten volledig gekort op uw uitkering (artikel 32 lid 1 Participatiewet). U wordt voor de Participatiewet niet gezien als kostendeler en krijgt dus de volledige norm (artikel 22a  lid 4 sub c Participatiewet).

Inkomsten van uw inwonend kind

  • Alle inkomsten van uw inwonend kind tot en met 17 jaar oud worden vrijgelaten. Dit geldt ook voor een krantenwijk of vakantiebaan) (artikel 31 lid 2 sub n Participatiewet).
  • Het inkomen van een kind van 18 tot 21 jaar heeft ook geen invloed op de hoogte van uw uitkering (artikel 22a lid 4 sub a Participatiewet). 
  • Inkomsten van studerende kinderen worden volledig vrijgelaten en hebben geen invloed op de hoogte van uw uitkering. Het gaat dan om kinderen die onderwijs of een beroepsopleiding volgen waarvoor aanspraak bestaat op studiefinanciering óf op een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten (artikel 22a lid 4 sub d Participatiewet).

Heffingskortingen

Het door de Belastingdienst gestorte bedrag aan heffingskortingen is voor u inkomsten. U bent verplicht dat op te geven op uw inkomstenverklaring. Het bedrag waar u recht op heeft, wordt in mindering gebracht. Meer informatie over de heffingskorting kunt u krijgen bij de belastingdienst.

Overige inkomsten

Andere inkomsten worden volledig op uw uitkering in mindering gebracht (bijvoorbeeld alimentatie).

Gevolgen van inkomstenvrijlating

Een vrijlating van inkomsten heeft gevolgen voor andere regelingen. Uw inkomen stijgt namelijk en die regelingen gaan uit van dat hogere inkomen. Voorbeelden zijn de huurtoeslag en andere inkomensafhankelijke regelingen.
Wilt u weten op welke regelingen u recht heeft, kijk dan op de website van berekenuwrecht.nl.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.