Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Uitvoeringsagenda beschermd wonen en opvang Parkstad en Beekdaelen

26 november 2019 Het doel van de uitvoeringsagenda is preventie, signalering en vroege interventie. In de uitvoeringsagenda werken we de Visie opvang en beschermd wonen Parkstad uit. Deze is in 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

De agenda is tot stand gekomen in overleg met betrokken instellingen, adviesraden en cliënten en besproken met de portefeuillehouders WMO in de Stuurgroep WMO Parkstad en door de colleges van B&W in de regio vastgesteld.

De visie

 • Zorg voor een stabiele woonplek midden in de samenleving.
 • Gebruik een beschermde woonvoorziening alleen als het niet anders kan.
 • De focus van persoonsgerichte zorg is altijd herstel en participatie.
 • We bieden altijd de mogelijkheid op herstel, we schrijven niemand af.
 • We scheppen goede voorwaarden voor sociale inclusie.

 De afspraken in de uitvoeringsagenda

 • We voorkomen huisuitzettingen door afspraken met corporaties.
 • We schrijven burgers in bij de gemeente waar ze verblijven.
 • We staan tijdelijk verblijf bij familielid of kennis toe zonder dat deze op uitkering gekort wordt.
 • We zetten bijzondere bijstand in om noodzaak opvang te voorkomen en uitstroom te bevorderen.
 • De sociale diensten in de regio werken bij verhuizing van cliënten samen om te voorkomen dat er door administratieve processen problemen ontstaan.
 • We gaan de beschermd wonen locaties spreiden in de regio.
 • We gaan in de regio 1 Skeave Huse woning realiseren per 10.000 inwoners.

Voor sommige groepen hebben we extra aandacht

Gezinnen met kinderen huisvesten we met voorrang in de wijk. Gemeenten bekijken waar woningen beschikbaar gesteld kunnen worden. De locaties De Klomp en Mijnzicht in Heerlen voldoen niet meer aan de eisen van een hedendaagse opvang voor hun specifieke cliënten. Met maatwerkoplossingen helpen we deze mensen, zodat we De Klomp en Mijnzicht op termijn kunnen sluiten.