Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Vacature Projectleider Zaakgericht werken

13 juni 2019 We hebben een vacature voor Projectleider Zaakgericht werken, 36 uur, tijdelijk voor de duur van twee jaar, bij team Projectmanagement.

Gemeente Heerlen wil doorontwikkelen op het vlak van digitalisering en zaakgericht werken. Dit om enerzijds de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en anderzijds om de bedrijfsvoering te versterken. Hiertoe is onlangs een vooronderzoek uitgevoerd hetgeen geresulteerd heeft in een visie op digitalisering Heerlen en een implementatieplan “Zaakgericht Digitaal Samenwerken”. Om het implementatieplan uit te voeren zijn we op zoek naar een projectleider.

Het betreft een multidisciplinair project. In het implementatieplan worden 4 ontwikkelsporen onderkend: processen, systemen, organisatie en informatie. Verdeeld over de 4 ontwikkelsporen zijn 14 projecten benoemd.

Het project behelst naast een informatietechnische, veel meer een organisatorische aanpak met stevige herdefiniëring van administratieve werkprocessen. De projectleider dient dan ook over een aantal competenties te beschikken die meer behelzen dan alleen kennis over informatiemanagement. De stevigheid van deze projectleider zit naast kennis van informatiemanagement ook vooral in de positie en het samenspel tussen de opdrachtgever, de betrokken domeinmanagers, de projectleiders en projectmedewerkers en uiteraard de gebruikersorganisatie.

De projectleider wordt het ‘boegbeeld’ van het project en gaat voor het resultaat, door te enthousiasmeren, te sturen en door breed draagvlak te realiseren. De projectleider is verantwoordelijk voor het verandertraject dat gekoppeld is aan het invoeren van zaakgericht werken. Belangrijk is draagvlak richting management én medewerkers.

De functie: Projectleider Zaakgericht werken

Functie-informatie:

De projectleider heeft de volgende taken binnen de opdracht “Zaakgericht Digitaal Samenwerken”:

 • Adviseert de opdrachtgever over haalbaarheid van en randvoorwaarden voor het project;
 • Vertaalt het eerder genoemde implementatieplan in een concreet (multidisciplinair) uitvoeringsplan en geeft daar uitvoering aan;
 • Richt de projectorganisatie in;
 • Initieert en waarborgt de voorbereiding, de (eventuele) aanbesteding, de implementatie en de borging van het project en de deelprojecten, en stemt daartoe af met de bij het project betrokken projectleiders en projectmedewerkers
 • Stuurt de aan het project “Zaakgericht Digitaal Samenwerken” toegewezen medewerkers aan.
 • Bewaakt tijd, geld en kwaliteit en rapporteert hierover aan de opdrachtgever
 • Naast de rol van overall projectleider vervult deze de rol van operationeel projectleider op enkele nog nader te bepalen deelprojecten.

Functie-eisen/competenties:

 • Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 10 jaar als (project- of verander)manager binnen de (gemeentelijke) overheid of andere complexe organisaties;
 • Minimaal 2 jaar (in de laatste 4 jaar) ervaring met het multidisciplinair (processen, systemen, organisatie en informatie) aansturen van digitaliserings- en implementatieprojecten voor zaakgericht werken binnen de (gemeentelijke) overheid;
 • Praktische, inhoudelijke kennis van aanbestedingstrajecten.

Tijdsduur en capaciteit:

Vanuit het implementatieplan “Zaakgericht Digitaal Samenwerken” wordt een volledig tijdspad voorgestaan van 2 jaar (looptijd en uiteindelijk “big bang”). De inzet van de overall projectleider wordt voor 50% voorzien als overall projectleiding en 50% projectleiding op onderliggende deelprojecten.

Salaris:

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.520,- bruto per maand (schaal 12) bij een volledig dienstverband.

Sollicitaties:

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief onder vermelding van vacaturenummer 19011 vóór 19 juni a.s. per e-mail zenden aan de teamleider Projectmanagement van de gemeente Heerlen, s.pickwell@heerlen.nl  De gesprekken vinden plaats op 28 juni.

Overige Informatie:

Nadere inlichtingen over deze functie kunt u inwinnen bij dhr. Steven Pickwell (045-5604714). Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.