Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Vacature Teamleider Beleid Ruimte

28 mei 2019 We hebben een vacature voor Teamleider Beleid Ruimte 1fte (36 uur per week). Domein Ruimte.

De stad Heerlen

Heerlen is de centrumstad van Parkstad Limburg. Een stad met een eigenzinnig en non-conformistisch karakter. Een stad die continu in beweging is, zich vernieuwt, en die wordt gekenmerkt door een maak- en deelcultuur. Heerlen is nooit af. Daarmee is Heerlen een aantrekkelijke stad voor mensen met ideeën, plannen en initiatieven. Er is letterlijk en figuurlijk ruimte voor ontwikkeling en creativiteit. De energie van Heerlen is authentiek, komt van onderop en is niet elitair. Daardoor is Heerlen niet alleen een stad vóór, maar vooral dóór mensen.

Gemeente Heerlen en ontwikkelingen

Gemeente Heerlen staat aan de vooravond van een reorganisatie. Per 1 juli 2019 volgt een structuurwijziging van 16 afdelingen naar zes domeinen en een bestuursdienst.

Essentieel uitgangspunt bij de reorganisatie is het concern-denken: het denken en handelen vanuit een organisatie als geheel. Bovendien zijn de domeinmanagers volledig medeverantwoordelijk voor de besluitvorming die in het MT plaatsvindt. De domeinmanagers zijn primair verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie als geheel en vervolgens voor het functioneren van hun domein. Dit vraagt van het management dat er op gezamenlijke en slagvaardige wijze gedacht en gehandeld wordt vanuit het concernbelang.

Tevens wil gemeente Heerlen een doorontwikkeling van de bedrijfscultuur, de toepassing van de Heerlense waarden: zoals sturen op vertrouwen, ruimte geven aan medewerkers en medewerkers inzetten op hun talenten. Hierbij geldt: ‘de goede persoon op de goede plek, op het juiste moment met de juiste instelling’. Een plattere organisatiestructuur bevordert de toepassing en realisatie hiervan. Daarnaast optimaliseert/bevordert het de samenwerking tussen bestuur en organisatie.

De functie: Teamleider Beleid Ruimte

Het team Beleid Ruimte bestaat uit circa 30 fte en houdt zich bezig met de beleidsontwikkeling op het gebied van Ruimte. Hieronder vallen de volgende beleidsterreinen: mobiliteit, stedenbouw, duurzaamheid, afval, groen, vastgoed, openbare ruimte, riolering en water. Daarnaast worden ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurvisies) gemaakt.

Dit team staat voor de opgave om beleidsmatig en in de uitvoering op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid slagkracht te ontwikkelen vanuit een integrale werkwijze. Daarvoor moet nauw samengewerkt worden in het eigen team, maar ook met alle relevante teams binnen de organisatie en, nog belangrijker, met alle relevante partners in de stad en de regio. Op het gebied van ruimtelijk beleid en ontwikkeling wordt de efficiency en integraliteit verbeterd. De implementatie van het omgevingsstelsel is een belangrijke opgave voor het hele domein Ruimte en het team Beleid Ruimte heeft bij de invoering hiervan de trekkersrol.

De teamleider Beleid Ruimte:

 • geeft leiding aan een team dat overwegend ontwikkelend en multidisciplinair van aard is met voornamelijk specialistische medewerkers;
 • draagt zorg voor de bedrijfsvoering binnen het team;
 • draagt zorg voor de planning, voortgang en kwaliteit van de producten en diensten met een langetermijnperspectief en hoge politieke, organisatorische, economische en/of sociaal-maatschappelijke impact;
 • participeert in het domein MT, adviseert de leiding over het werkveld van het team en participeert in domeinbrede en domeinoverstijgende vraagstukken en bedrijfsvoering.

Profiel, wat breng je mee?

Persoonlijk
Je bent een echte senior: stevig, daadkrachtig en duidelijk, maar ook verbindend. Je bevordert de integraliteit in het team en daarbuiten. Je bent ondernemend en je weet de vaart erin te houden. Je weet waar het over gaat en waarover je praat. Je bent positief en flexibel, kunt meerdere petten hanteren en durft op te treden en risico’s te nemen. Je bent open en transparant; feedback geven en ontvangen vind jij de normaalste zaak van de wereld.

Inhoud
Je stuurt, denkt en acteert op hoofdlijnen. Je bent een stevige coach voor de medewerkers. Het team bestaat voor een groot deel uit specialisten op hun terrein; jij hebt oog voor de samenhang en weet de samenwerking te bevorderen. Binnen het domein MT denk je mee over de strategie. Uiteraard heb je affiniteit met de beleidsterreinen van het team; mobiliteit, stedenbouw, duurzaamheid, afval, groen, vastgoed, openbare ruimte, riolering en water.

Organiseren
Je bent daadkrachtig, resultaatgericht, ondernemend en enthousiasmerend. Je beschikt over een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne en je bent een echte teamplayer. Je begrijpt hoe een gemeente in elkaar steekt.

Achtergrond

 • WO-niveau
 • Leidinggevende ervaring binnen de overheid
 • Ervaring met cultuurveranderingstrajecten is een pré.

Competenties

 • Leidinggeven en beslissen
 • Samenwerken
 • Analyseren en interpreteren
 • Ondernemen en presteren.

Arbeidsvoorwaarden, wat bieden wij jou?

Je kunt rekenen op een bedrijfscultuur die informeel, uitdagend en to the point is. Een boeiende klus van 36 uur per week in een dynamische organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Behalve een salaris van max. € 5.984,- bruto per maand (schaal 13) bij een werkweek van 36 uur bieden we flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt een vast dienstverband na een proeftijd van een jaar.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Miriam Oosterwijk, senior consultant. Heb je vragen over de procedure, dan kun je terecht bij projectassistente, Inge Kuipers. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 24.

Over de organisatie van de gemeente Heerlen zijn een aantal recente stukken beschikbaar: de hoofdlijnennotitie, hoofdstructuur en het inrichtingsplan. Deze documenten kun je bij Inge Kuipers opvragen.

Solliciteren

PublicSpirit begeleidt deze werving- en selectieprocedure.

De vacature is opengesteld op 25 mei 2019. Je sollicitatie kun je tot en met 16 juni 2019 indienen via de website van Public Spirit. Vanuit de vacature op de website kun je klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien je sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken,
dan kun je je sollicitatie ook mailen t.a.v. mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, onder vermelding van vacaturenummer 6858.

In week 25 en 26 worden de voorselectiegesprekken gehouden bij PublicSpirit.
Op 1 juli a.s. presenteert PublicSpirit de geselecteerde kandidaten aan de gemeente Heerlen.

De 1e ronde selectiegesprekken zal plaatsvinden op 4 of 5 juli. Vervolgens zal het gesprek met de adviescommissie plaatsvinden op 8 of 9 juli.
Een online-assessment en het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.

Je wordt geïnformeerd over het verloop van je sollicitatie.
Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven.