Bijeenkomsten van de raad

De gemeenteraad vergadert volgens een bepaalde cyclus die begint met vier commissievergaderingen per maand. Aan het eind van de maand is er vervolgens een raadsvergadering. De raadsvergadering is in de regel op de laatste woensdag van de maand en openbaar.

De commissievergaderingen

De eerste vergaderingen in de cyclus zijn de vier commissievergaderingen die zijn verdeeld over twee woensdagavonden per  maand. Er zijn vier verschillende commissies die elk een eigen thema hebben. 

Tijdens de commissievergaderingen gaan de raadsleden niet alleen in gesprek met andere raadsleden, maar ook met burgers. Wilt u ook uw standpunten delen met de raad, lees dan meer over de mogelijkheden op de pagina over uw standpunten delen met de raad.

Hieronder vindt u een overzicht van de indeling van de vier raadscommissies en de onderwerpen die er worden besproken:

Commissie Maatschappij en financiën (MF)

 • Bestuurskracht
 • Dienstverlening
 • Buurtgericht werken
 • Middelen en heffingen
 • Begraafplaatsen
 • Inkomensondersteuning
 • Jeugd maatwerkvoorzieningen
 • Sociale basisvoorzieningen
 • Volwassen maatwerkvoorzieningen
 • Volksgezondheid

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

 • Ruimtelijke ordening
 • Afval en milieubeheer 
 • Centrum
 • Herstructurering

Commissie Leefomgeving (LO)

 • Wegen, straten en pleinen
 • Mobiliteit
 • Veiligheid
 • Groen
 • Sport

Commissie Economische Stimulering (ES)

 • Economie 
 • Economische promotie
 • Onderwijs
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Onderwijs
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuur

Raadsvergadering

Op de laatste woensdag van de vergadercyclus is de raadsvergadering. Daar worden besluiten genomen over de onderwerpen uit de de commissievergaderingen.

Vergadering bijwonen?

Raadsbijeenkomsten zijn in de regel openbaar. U hoeft zich niet aan te melden om een vergadering bij te wonen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en het schema van de gemeenteraadsvergaderingen op de pagina over agenda's, vergaderstukken en notulen.