Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Verkoop MFC Gebrook

12 juni 2018 Het college van B&W heeft ingestemd met de verkoop van MFC Gebrook en een gedeelte van de school. Vanuit bewoners in Hoensbroek is de afgelopen tijd een dringend beroep op de gemeente gedaan om het MFC toch open te houden en ter verkoop aan te bieden aan mogelijke gegadigden.

Het college komt tegemoet aan deze wens van de bewoners. Echter, als er voor 1 maart 2019 geen kopende partij is gevonden, wordt alsnog overgegaan tot sloop van MFC Gebrook.

In oktober 2013 heeft de raad besloten tot nieuwbouw van een BMV voor Hoensbroek Zuid inclusief maatschappelijke functies. Toen is ook besloten tot aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden voor een zelfstandig MFC. Op basis van de onderzoeksresultaten is in juni 2014 door het college besloten om de gemeenschapsfunctie MFC Gebrook te integreren in de BMV Hoensbroek Zuid en het MFC complex te slopen. Gedurende de uitwerking van de plannen hebben diverse verenigingen steeds de wens uitgesproken het MFC open te houden voor (commerciële) zalenverhuur/horeca. Daarom heeft het college in 2016 besloten om te onderzoeken of een brede herbestemming van het MFC (naar commerciële horeca) mogelijk is. Ook omdat de uitbater aangaf interesse te hebben in aankoop van het complex. Omdat de onderhandelingen niet hebben geleid tot een aankoop door de bestaande uitbater, is nu op verzoek van de bewoners besloten tot het aanbieden van het pand aan andere gegadigden.


De (gesubsidieerde) gemeenschapshuisfunctie verhuist mee naar het MFC. Bij een eventuele verkoop van het MFC wordt deze niet meer als zodanig gesubsidieerd. Een deel van de school inclusief speelplaats is inmiddels verkocht aan de Stichting Marokkaanse Nederlanders Parkstad. Deze stichting is nu al met een ontmoetingsruimte gehuisvest in een oud noodgebouw van de school. Zodra de huidige school is verhuisd naar de nieuwe BMV, nemen zij dat deel van het pand en de speelplaats in gebruik. De verkoop van MFC Gebrook vindt plaats via de vastgestelde gemeentelijke en voor marktconforme prijzen.

Exploitatie MFC Gebrook vanaf 1 juli 2018


Per 1 juli stopt de Stichting MFC Gebrook met de exploitatie van MFC Gebrook. Vanaf dat moment neemt de gemeente het beheer van het gebouw over tot het moment dat de nieuwe BMV geopend is dan wel MFC Gebrook verkocht is. Dit doen we samen met twee beheerders van Alcander die zorgen dat het gebouw op tijd open is voor de gebruikers en de voorzieningen gereed staan. Er zal niets wijzigen in het gebruik van de ruimtes.

We hebben alle verenigingen gevraagd om hun gebruikstijden voor de komende periode aan ons door te geven. Samen met enkele verenigingen gaan we de komende periode ook gebruiken om te onderzoeken of verenigingen zelf het beheer van het gebouw kunnen overnemen en elkaar daarbij kunnen ondersteunen.