Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Vernieuwde privacywetgeving - 25 mei van kracht

24 mei 2018 Het is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws: de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, de vernieuwde privacywetgeving die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) uit 2001 op 25 mei 2018 gaat vervangen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangepast aan onze moderne gedigitaliseerde tijd.

De gevolgen van digitalisering

Door digitalisering is het steeds makkelijker om informatie te verzamelen en te delen. Ook privacygevoelige zaken zoals persoonsgegevens. De risico’s op misbruik van deze gegevens, bijvoorbeeld identiteitsfraude, nemen daardoor toe. De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt ervoor dat de privacy regels door de gehele EU hetzelfde worden. De rechten van betrokkenen worden uitgebreid en verwerkers van persoonsgegevens zoals overheden en instellingen, maar ook verenigingen krijgen meer verplichtingen. Allemaal om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met de gegevens van u als burger wordt omgegaan en uw privacy gerespecteerd wordt.

Functionaris voor gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 moeten de regels uit de AVG toegepast worden. Dat houdt onder andere in dat decentrale overheden en andere overheidsorganen een Functionaris voor Gegevensbescherming in dienst hebben die erop toeziet dat de privacy regels in acht worden genomen en waar u terecht kunt met uw vragen. U kunt de functionaris bereiken via gemeente@heerlen.nl

Meer informatie

Hoe het precies werkt kunt u lezen in de privacyverklaring op de website. Daarnaast kunt u de lijst met veel gestelde vragen  (download pdf) inzien.