Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Vijf nieuwe hondenuitrengebieden

11 juni 2019 Het college van B&W heeft vijf plaatsen aangewezen waar nieuwe hondenuitrengebieden worden ingericht. Het gaat om de volgende locaties: De Weggebekker, Carisven, CBS-weg, Meezenbroekweg/Sint Barbarastraat en Voskuilenweg. De gebieden liggen niet in de directe omgeving van woningen en/of doorgaande wegen.


Om overlast van hondenpoep tegen te gaan zijn in het verleden hondenuitlaatplaatsen aangelegd en hondenuitrengebieden aangewezen.

Hondenuitlaatplaatsen zijn omheinde plaatsen die zijn aangelegd in overleg met buurtorganisaties op locaties waar draagvlak is. In deze gebieden hoeft hondenpoep niet te worden opgeruimd en mogen de honden los rondlopen. De uitlaatplaatsen worden elke week schoongemaakt met een drollenzuiger.

Voor hondenuitrengebieden gelden dezelfde voorwaarden. Deze zijn echter niet afgezet met een hek en worden niet schoongemaakt. 

Al veel gebruikt

De vijf nieuwe gebieden liggen niet in de directe omgeving van bebouwing of doorgaande wegen. Het ligt dan ook niet in de verwachting dat er klachten zullen komen over (stank)overlast of verkeersveiligheid. In de praktijk worden de nieuw aangewezen gebieden al veel gebruikt door hondenbezitters. 

Gesloten

Vanwege verschillende omstandigheden zijn ook zes hondenuitrengebieden gesloten. De plek aan de Unolaan is niet langer veilig omdat een fietspad is aangelegd en in de Nicolaas Beetstraat worden woningen gebouwd. De Antwerpseweg, de Kerkraderweg en Parallelweg hebben alle drie geen toegevoegde waarde meer als uitrengebied.

De uitlaatplaats in de Zondagstraat, op de hoek met de Donderdagstraat, is vervallen omdat daar een Brede Maatschappelijke Voorziening wordt gebouwd.

Voor een overzicht van alle hondenuitlaatplaatsen en uitrengebieden, kijk op https://www.heerlen.nl/locatiesuitlatenhonden.html