Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Werkwijze Jongerenloket

Ben je jonger dan 27 jaar en heb je hulp nodig bij het zoeken van werk en/of heb je onvoldoende of geen inkomsten, dan kun je begeleid worden door medewerkers van het jongerenloket. Hoe werkt dat?

Aanmelding

Allereerst moet je je met je DigiD inschrijven als werkzoekende via de website werk.nl. Wanneer deze melding ontvangen is, wordt je uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit zogenaamde poortgesprek krijg je een zoektermijn opgelegd en meteen een nieuwe afspraak.

Vier weken zoektermijn

De bedoeling van de vier weken zoektermijn is dat je eerst zelf actief op zoek gaat naar een opleiding of werk. De gemeente onderneemt dan nog geen actie. De volgende inzet wordt van je verwacht:

  • Heb je nog geen startkwalificatie, een diploma op havo, vwo of mbo niveau 2, dan moet je eerst zelf kijken wat je kunt doen om terug naar school te gaan. Je kunt bijvoorbeeld zelf scholen bezoeken, een beroepskeuzetest en dergelijke.
  • Beschik je over een startkwalificatie, dan is het misschien mogelijk om nog door te leren en hiermee de mogelijkheden tot werk te vergroten. Zo niet, dan gaan wij ervan uit dat je er zelf alles aan doet om aan het werk te komen. Je kunt bijvoorbeeld solliciteren, je inschrijven bij verschillende uitzendbureaus en actief zoeken naar vacatures.

Er zal tijdens de vervolgafspraak gevraagd worden naar je inzet. Het is belangrijk om zo veel mogelijk documenten als sollicitatiebewijzen, inschrijvingen bij uitzendbureaus of namen van contactpersonen mee te nemen naar dit gesprek. Als je niet (voldoende) je best doet, kunnen we besluiten om je aanvraag voor een uitkering niet in behandeling te nemen of besluiten een maatregel op te leggen (korting op je uitkering).

Hoe kan de gemeente je hierbij helpen?

Bij de zoektermijn afspraak bij het jongerenloket, bekijken we je situatie en luisteren we naar je verhaal. Tijdens dit gesprek kijken we samen met jou naar wat jij al gedaan hebt in het zoeken naar een opleiding en/of werk en bespreken we wat we in jouw geval het beste kunnen doen.

  • We kijken welke opleiding of plek bij een werkgever het beste bij jou past. Hiervoor maken we dan een plan. Bij het jongerenloket heb je één aanspreekpunt: de re-integratieconsulent die jou helpt bij dit plan en het uitvoeren hiervan.
  • Wij kunnen je ondersteunen bij meerdere problemen. Wij wijzen je dan de weg naar de juiste instanties om jou verder te helpen. Denk bijvoorbeeld aan schuldenproblematiek die opgelost moeten worden of andere problemen hebt waar je zelf niet uitkomt.
  • Volg je een traject naar werk of scholing en heb je kinderen? Dan kun je eventueel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Vraag ernaar bij je consulent.

Jouw consulent stelt samen met jou een plan van aanpak op. Hierin kun je terugvinden op wat voor manier wij jou gaan ondersteunen en wat jouw verplichtingen zijn.

Terug naar school

Als je jonger bent dan 27 jaar, je hebt nog geen startkwalificatie behaald en er bestaat nog recht op studiefinanciering, dan krijg je de scholingsplicht opgelegd. Studiefinanciering wordt in dit geval beschouwd als voorliggende voorziening, hierdoor vervalt het recht op bijstand.

Zoeken naar werk

In eerste instantie wordt er vanuit gegaan dat je zelf op zoek kan gaan en ook op zoek gaat naar werk door middel van solliciteren. Soms ben je nog niet helemaal klaar om te gaan werken. In dat geval zijn er meerdere mogelijkheden binnen de gemeente waarbij bijvoorbeeld werkervaring opgedaan kan worden of waarbij er gewerkt kan worden aan de afstand tot de arbeidsmarkt om de overgang naar een betaalde baan makkelijker te laten verlopen. Ook kan de gemeente op verschillende manieren helpen om de afstand op de arbeidsmarkt en de overgang naar een betaalde baan te verkleinen.

Regels waaraan je je moet houden

Er wordt van je verwacht dat je al je verplichtingen nakomt die in het plan van aanpak zijn opgenomen. Ook moet je alle relevante informatie direct aan ons doorgeven, om misstanden te voorkomen. Denk hierbij aan verhuizen, werken, kinderen, samenwonen en dergelijke. Verder moet je afspraken met je consulent of gemeente Heerlen nakomen en wordt er verwacht dat je er alles aan doet om werk te vinden en passend werk aan te nemen. Wanneer je onvoldoende meewerkt of je je niet aan bovenstaande regels houdt, kunnen we je ondersteuning (tijdelijk) intrekken, je uitkering verlagen of (tijdelijk) stopzetten.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.