Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Werkzaamheden aan de Welterlaan, Burgemeester Gijzelslaan en Benzenraderweg

23 maart 2017 Er gaat gewerkt worden aan de Welterlaan, de Burgemeester Gijzelslaan en de Benzenraderweg. Mede om de wateroverlast die hevige regenval kan veroorzaken te voorkomen.

Oplossing: gescheiden afwateringssysteem

Een geheel nieuw regenwatersysteem moet de wateroverlast oplossen. Het bestaande rioolstelsel is een gemengd rioolstelsel waarbij het vuil- en regenwater samen in een buis worden afgevoerd. Dit bestaande rioolstelsel wordt omgebouwd naar een gescheiden rioolsysteem waarbij vuil- en regenwater apart worden afgevoerd.

Regenwatergoot in het midden van de weg

Dat betekent dat er een geheel nieuw regenwatersysteem aangelegd wordt, bestaande uit een “omgekeerd wegprofiel” met regenwatergoot in het midden van de weg. Het regenwater wordt afgevoerd door een nieuw te leggen regenwaterriool onder die regenwatergoot. Dit nieuwe regenwatersysteem is beter bestand tegen de steeds heftigere regenbuien die in de toekomst vaker verwacht worden.

Vervanging van de verhardingsconstructie

Gelijktijdig wordt de bestrating inclusief fundering in de Welterlaan/Burg. Gijzelslaan vernieuwd zodat deze de komende jaren de verkeersbelasting weer aan kan. In nderstaande beschrijving worden de werkzaamheden per straat toegelicht. Daarnaast vindt u in de bijlage een overzichtstekening. Bij de uitwerking van geplande werkzaamheden tot definitieve werkzaamheden kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden.

Welterlaan en Burgemeester Gijzelslaan

In de Welterlaan wordt gewerkt tussen Hoeve de Aar en de Burgemeester Gijzelslaan. De Burgemeester Gijzelslaan wordt in zijn geheel vernieuwd. De bestrating inclusief fundering wordt in de gehele weg van eigendomsgrens tot eigendomsgrens vernieuwd.

De nieuwe situatie

 • Gescheiden rijbanen voor gemotoriseerd verkeer. De rijstroken worden gescheiden door een overrijdbare holle waterafvoergoot (oranjeblauw aangegeven op de tekening)
 • De rijstroken voor het gemotoriseerde verkeer worden uitgevoerd in zwart asfalt en worden 3 meter breed uitgevoerd. (de rijstroken zijn lichtgrijs ingetekend op de overzichtstekening). 
 • Aansluitend aan de rijstroken worden rode fietsstroken aangelegd van 2 meter breed (indien genoeg ruimte beschikbaar is). De fietsstroken worden uitgevoerd in rood asfalt of rode bestrating. (Deze stroken zijn lichtrood ingetekend op de overzichtstekening).
 • Er wordt geen geluid reducerend asfalt toegepast omdat dit minder sterk is dan andere asfaltsoorten. En met name bij de verkeerslichten wordt het asfalt zwaar belast door afremmend en optrekkend verkeer.
 • Een gescheiden rioolsysteem. Vuil rioolwater en schoon regenwater gaan we apart afvoeren. (blauwe stippellijn = regenwaterriool, rode stippellijn is nieuw vuilwaterriool. Zwarte getrokken lijn is bestaand riool. Oranje en groene gestippelde lijn is gerenoveerd bestaand riool voorzien van een nieuwe binnenbekleding.

Afwatering regenwater

We laten de trottoirs, parkeerstroken, fietsstroken en de rijweg zoveel mogelijk afwateren op de regenwatergoot in het midden van de weg. Daartoe leggen we de weg in omgekeerd dakprofiel. Hierdoor ontstaat minder snel wateroverlast bij forse regenbuien, omdat meer water op straat opgevangen kan worden en minder water via het vuilwaterriool afgevoerd wordt. In het hart van de regenwatergoot zitten de afvoerputten voor het regenwater. Via deze afvoerputten loopt het regenwater naar het regenwaterafvoerriool dat onder deze goot aangebracht wordt. Het regenwater wordt afgevoerd naar twee regenwaterbuffers beneden aan de Welterlaan.

Parkeerhavens, aansluitingen fietsverkeer & trottoirs

Parkeerhavens van 2,25 meter breed worden uitgevoerd in betonstraatstenen vakpatroon (anthraciet/roodachtig ingetekend op de overzichtstekening). De parkeervakken ter hoogte van Welterlaan 6-8 worden 2,5 meter breed uitgevoerd. De aansluitingen fietsverkeer op het kruispunt Bekkerweg-Burgemeester Gijzelslaan worden geoptimaliseerd. In de nieuwe situatie komt er een aparte verkeersregeling voor de linksaf slaande fietsers. Trottoirs in variabele breedte worden uitgevoerd in grijze tegels (lichtgeel ingetekend op de overzichtstekening).

De roze vakken in de trottoirs zijn dikkere trottoirtegels op een funderingspakket omdat hier zwaarder verkeer overheen rijdt (lichtroze ingetekend op de overzichtstekening).

Beplanting & verlichting

 • De bomen binnen het werkgebied in de Welterlaan worden gehandhaafd.
 • De openbare verlichting blijft staan, uitgezonderd lichtmasten die verplaatst moeten worden vanwege het gewijzigd wegprofiel.

Werkzaamheden Benzenraderweg

In de Benzenraderweg, tussen de Bekkerweg en de burgemeester Gijzelslaan, worden alle bestratingen vernieuwd, wordt 1 overlastboom ter hoogte van Benzenraderweg 8 verwijderd en worden de boomspiegels van alle bomen aangepast. In de nieuwe situatie blijft de verkeerssituatie ongewijzigd. Er wordt aangebracht:

 • 1 rijbaan voor het gemotoriseerde eenrichtingsverkeer van in totaal 3 meter breed uitgevoerd in zwart asfalt.
 • 1 fietsstrook van in totaal 2 meter breed uitgevoerd in rood asfalt.
 • De kolken die achterin de parkeerstroken staan worden verplaatst naar de kant van de rijweg en fietsstrook zodat de kolken beter gereinigd kunnen worden.
 • Parkeerhavens van 2 meter breed uitgevoerd in betonstraatstenen vakpatroon (antraciet/roodachtig ingetekend op de overzichtstekening).
 • De trottoirs aan beide kanten worden vernieuwd. 
 • Een overlastboom wordt gekapt. Van de overige bomen worden de boomspiegels aangepast waardoor de wortelopdruk wordt verminderd. Deze boom wordt niet gecompenseerd. 
 • De openbare verlichting blijft staan, uitgezonderd lichtmasten die verplaatst moeten worden vanwege gewijzigd wegprofiel.

Werkzaamheden aan kabels en leidingen

Op dit moment wordt nog onderzocht of en zo ja welke werkzaamheden moeten gebeuren aan de kabels en leidingen.

Vooropname van panden

In verband met de werkzaamheden laat de gemeente Heerlen een vooropname van uw pand uitvoeren. In een vooropname worden eventuele bestaande gebreken of schade aan uw pand, voordat de werkzaamheden starten, in een rapport vastgelegd. Dit om achteraf te kunnen beoordelen of gebreken/schades aan panden veroorzaakt zijn door de werkzaamheden. Voor u zijn aan deze vooropname geen kosten verbonden. Te zijner tijd ontvangt u nader bericht/uitleg over deze vooropname.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Op dit moment worden de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd. Wij streven ernaar dat in augustus 2017 de tekeningen en bijbehorende omschrijvingen van de werkzaamheden klaar zijn. In januari 2018 is bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. In maart 2018 kan dan gestart worden met de uitvoering. De totale uitvoering van het project wordt geschat op tot 10 tot 12 maanden.

Overzichtstekening

Hier kunt u de overzichtstekening downloaden.